top of page

Julkaisut

17.4.2024 Kannanotto: Opiskelijoiden Toimeentuloon Kajoava Päätös

Tutustu, miten hallituksen päätös voi vaikuttaa opiskelijoiden toimeentuloon ja miksi meidän on tärkeää puuttua tähän asiaan. Sanja Laitinen-Lindelöf, O'Diakon Hallituksen puheenjohtaja, avaa kannanotossaan hallituksen suunnitelmat opintotuen asumislisästä. Lue koko teksti ja ota kantaa!

Lue koko teksti tästä!

9.4.2024  Kannanotto: Opiskelijatalo Saikun myyntiä vastaan

Porin kaupunki mainostaa itseään Suomen parhaana opiskelijakaupunkina ja on ottanut opiskelijat mukaan kaupungin strategiaan. Samaan aikaan Porin kaupunki myy kaupungin ainoan kaikkien opiskelijoiden yhteisen kohtaamispaikan. Tämä toimenpide on täysin strategian vastainen, ja kaupungin luotettavuus opiskelijoiden silmissä on jo laskenut ilmoituksen jälkeen. Lue lisää siitä, miten SAMMAKKO, Pointer ja O’Diako vastustavat yhdessä Satakunnan Opiskelijatalo Saikun myyntiä ja mitä se voisi merkitä Porin opiskelijaelämälle.

Lue koko teksti tästä!

20.2.2024 Lausunto: Ammattikorkeakoulujen rahoitusmallin uudistamista koskevat asetusluonnokset

Tutustu O'Diakon lausuntoon opetus- ja kulttuuriministeriön luonnoksesta, joka vaikuttaa opiskelijoiden toimeentuloon ja korkeakoulutukseen. Lue, miten hallituksen suunnitelmat lukuvuosimaksuista ja rahoitusmallista voivat vaikuttaa opiskelijoiden arkeen ja tulevaisuuteen. Sanja Laitinen-Lindelöf, O'Diakon hallituksen puheenjohtaja, avaa lausunnossa näkemyksiä ja huolenaiheita. Lue koko lausunto ja ota kantaa!

Lue koko teksti tästä!

13.10.2023 Kannanotto: Opiskelijoiden toimeentulo on turvattava 

Kun työnteon määrä opintojen ohella kasvaa, opiskelijoiden keskittyminen saattaa kärsiä, mikä lisää opintojen keskeyttämisen riskiä. Opiskelijoiden taloudellinen ahdinko voi pahentua opintojen tukien leikkausten myötä, samalla kun hallitus suunnittelee leikkauksia myös mielenterveyspalveluihin. Diakonia-ammattikorkeakoulun johtajat, Elina Juntunen ja Sanja Laitinen, korostavat huolenaiheita ja tarvetta tukea opiskelijoita kokonaisvaltaisesti. Tutustu heidän näkemyksiinsä ja ota kantaa!

Lue koko teksti tästä!

8.12.2022 Lukukausimaksut ja stipendijärjestelmä lisäisi opiskelijoiden eriarvoisuutta

 

Valtiovarainministeriön ehdotus korkeakoulujen rahoituksen parantamisesta lukukausimaksuilla herättää vilkasta keskustelua. Opiskelijakunnat ASK, Helga, HUMAKO, Laureamko ja O'Diako ilmaisevat huolensa ehdotuksen vaikutuksista, erityisesti vähävaraisten opiskelijoiden osalta. Lukukausimaksujen mahdollinen käyttöönotto herättää kysymyksiä koulutuksen saavutettavuudesta ja opiskelijoiden taloudellisesta asemasta. Tutustu tarkemmin heidän näkemyksiinsä ja ratkaisuehdotuksiin!

 

Lue koko teksti tästä!

bottom of page