top of page

Hallituksen täydennyshaku loppuvuodelle 2024

Millainen O’Diako on 2024? Haluatko olla vaikuttamassa opiskelijoiden asioihin sekä korkeakoulussamme että laajemmin? Miten O’Diakon tulisi näkyä opiskelijan arjessa? Oletko ahkera ja valmis työskentelemään paremman O’Diakon puolesta?

 

O’Diako järjestää täydennyshaun hallitukseen loppuun 2024!

 

Haluamme täydentää hallitustamme ja etsimme sitoutuneita ja motivoituneita opiskelijoita mukaan toimintaamme. Etsimme erityisesti henkilöitä, jotka haluavat tuoda uusia ideoita ja näkökulmia toimintaamme.

 

Mitä tämä vaatii?

 

  • Sitoutumista ja aikaa: kokouksia noin 2-4 / kuukausi sekä oman vastuualueen mukainen työskentely ja opiskelijoiden edustaminen erilaisissa toimielimissä ja tilaisuuksissa.

  • Sekä ryhmätyötaitoja että kykyä itsenäiseen työskentelyyn.

  • Kuukausittaisia raportteja, sekä joustavaa asennetta sen suhteen, että työtä tehdään sekä suomeksi että englanniksi.

  • Osallistumisesta O’Diakon toimintaan ei lähtökohtaisesti kerry korvattavia poissaoloja.

 

Täydennyshaun kautta valittavien hallituksen jäsenten kausi alkaa toukokuussa 2024 ja päättyy vuoden loppuun. Perehdytys järjestetään keväällä 2024.

Mitä pitää tehdä?

 

Pyydämme toimittamaan kirjalliset hakemukset alla olevalla lomakkeella maanantai 13.5.2024 mennessä.

 

Hakulomake: https://forms.gle/xAKBBfbKL1QhdFG7A

 

Hakijat ovat tervetulleita esittäytymään edustajiston kokoukseen, jossa valinta tehdään. Kutsu lähetetään hakuajan jälkeen.


Lisätietoja hallituksen tehtävistä voit kysyä sähköpostitse osoitteesta puheenjohtaja@odiako.fi tai asianosaiselta hallituksen jäseneltä. Lisätietoja hakemisesta voit kysyä osoitteesta toiminnanjohtaja@odiako.fi.

 

Hallituksen vastuualueet
 

Edunvalvonta (sosiaali- ja koulutuspolitiikka)

 

Hallituksen jäsen huolehtii sosiaali- ja koulutuspoliittisesta edunvalvonnasta. Hän neuvoo opiskelijoita ja ottaa vastaan palautetta opiskeluhyvinvointiin ja koulutuksen laatuun liittyvissä asioissa. Lisäksi hän pitää yhteyttä eri yhteistyötahoihin ja toimii yhteistyössä niiden kanssa, kuten WSC, SAMOK ja OPKU+.

 

Hengelliset asiat

 

Hallituksen jäsen vastaa Helsingin kampuksella järjestettävästä ei-opinnollisesta hengellisestä toiminnasta. Hän pitää yhteyttä oppilaitospappiin ja Paavalin seurakuntaan ja järjestää tapahtumia yhdessä kyseisten tahojen kanssa. Hän myös selvittää opiskelijoiden tarpeita hengelliseen toimintaan liittyen eri kampuksilla.
 

Tutorointi

 

Tutoroinnista vastaava hallituksen jäsen vastaa yhden (Helsinki, Pori, DiakHub, Oulu) kampuksen tutoroinnista ja sen kehittämisestä. Hän on vastuussa tutoreiden koulutuksesta parhaaksi katsomallaan tavalla yhdessä asiantuntijan kanssa. Vastaava osallistuu ajankohtaisiin koulutuksiin ja toimii yhdyshenkilönä tutoreiden ja hallituksen välillä. Hän toimii yhteistyössä yhteisöasiantuntijan kanssa.

 

Kansainvälinen tutorointi

 

Kansainvälisistä asioista vastaava hallituksen jäsen toimii myös linkkinä O’Diakon ja Diakin kansainvälisten tutkinto-opiskelijoiden sekä vaihto-opiskelijoiden välillä, tuo esille heidän tarpeitaan hallitukselle ja pitää yhteyttä vaihto-opiskelijoihin ja heidän tutoreihinsa. Hän on päävastuussa kansainvälisten tutorien koulutuksesta ja auttaa vaihto-opiskelijoiden tutoroinnin koordinoimisessa. Hän huolehtii, että O'Diakon tärkeät viestit saavuttavat myös kansainväliset opiskelijat.

 

Tapahtumat 

 

Tapahtumista vastaava hallituksen jäsen vastaa opiskelijakunnan isommista yhteisistä tapahtumista ja niiden järjestämisestä. Hän kerää palautetta tapahtumista ja kehittää toimintaa sen perusteella. Lisäksi hän vastaa hankinnoista, talousarvion seurannasta ja toteutumisesta tapahtumiin liittyen.
 

Liikunta ja kulttuuri

 

Liikunnasta ja kulttuurista vastaava hallituksen jäsen koordinoi opiskelijakunnan liikunta-asioiden ja vastaa liikuntaan liittyvistä kysymyksistä. Hän järjestää erilaisia liikuntatapahtumia ja -mahdollisuuksia sekä huolehtii matalan kynnyksen toiminnasta.

bottom of page