top of page

Kannanotto: Opiskelijatalo Saikun myyntiä vastaan

9.4.2024 ​

Porin kaupunki mainostaa itseään Suomen parhaana opiskelijakaupunkina ja on ottanut opiskelijat mukaan kaupungin strategiaan. Samaan aikaan Porin kaupunki myy kaupungin ainoan kaikkien opiskelijoiden yhteisen kohtaamispaikan. Tämä toimenpide on täysin strategian vastainen, ja kaupungin luotettavuus opiskelijoiden silmissä on jo laskenut ilmoituksen jälkeen. Toimiakseen strategiansa mukaisesti kaupungin pitäisi poistaa Opiskelijatalo Saikku myyntilistalta.

Pointer, SAMMAKKO ja O’Diako vastustavat yhdessä Satakunnan Opiskelijatalo Saikun myyntiä. Saikun myynnillä olisi merkittäviä negatiivisia vaikutuksia Porin opiskelijaelämään heikentäen yhteisöllisyyttä ja vaikuttaen negatiivisesti opiskelijajärjestöjen talouteen, koska tilat tulisi ilman Saikkua vuokrata ulkopuolisilta toimijoilta.

Opiskelijakuntina ja ylioppilasyhdistyksenä olemme investoineet merkittävästi Saikun toiminnan ja tilojen ylläpitoon niin taloudellisesti kuin työllämme. Myynnin tapahtuessa nämä panostukset menisivät hukkaan. Verkostona Saikku on ollut opiskelijakunnille merkittävä tarjoamalla paikan, missä luodaan suhteita ja merkityksellisiä muistoja. Saikku on ainoa kaikkien opiskelijoiden yhteinen kohtaamispaikka. Saikun myynnin mukana Porista katoaisi merkittävä pala opiskelijakulttuuria.

 

Satakunnan ammattikorkeakoulun opiskelijakunta SAMMAKKOn puolesta,

Elsa Helasmo ja Helena Matinheimo

Porin ylioppilasyhdistys Pointerin puolesta,

Jussi Hedman

Diakonia-ammattikorkeakoulun opiskelijakunta O'Diakon puolesta,

Sanja Laitinen-Lindelöf

bottom of page