top of page

Kannanotto: Opiskelijoiden Toimeentuloon Kajoava Päätös

17.4.2024

Hallitus siirtää opiskelijat takaisin opintotuen asumislisän piiriin

Vuonna 2017 tehtiin merkittäviä muutoksia opiskelijoiden etuusjärjestelmään, kun opintotukimenoja sopeutettiin ja opiskelijat siirrettiin yleisen asumistuen piiriin. Nyt hallitus palauttaa opiskelijat takaisin opintotuen asumislisän piiriin. Tämä päätös vaikuttaa leikkauksena opiskelijoiden toimeentuloon ja erityisesti yksin asuvien tuloihin.

Asumislisä on käytettävissä ainoastaan niillä kuukausilla, joilta opiskelija on oikeutettu saamaan opintotukea. Tämä lisää opiskelijoiden taloudellista epävarmuutta, mikä näkyy sekä opiskelijoiden mielenterveydessä että kasvavana tarpeena toimeentulotuelle erityisesti kesäkuukausina. Lisäksi tämä siirto kiihdyttää opiskelijoiden nykyistä velkaantumista, sillä he eivät ole oikeutettuja toimeentulotukeen ennen opintolainan nostamista.

Hallituksen aiemmat leikkaukset ovat kohdistuneet voimakkaasti nuoriin ja opiskelijoihin, mikä on herättänyt huolta heidän taloudellisesta tilanteestaan. On kohtuutonta, että opiskelijat joutuvat jälleen leikkausten kohteiksi. Maamme koulutustason nostaminen edellyttää hyvinvoivia opiskelijoita, jotka voivat keskittyä opintoihinsa ja siten valmistua työelämään hyvin henkisin resurssein, jotka mahdollistavat myös yhteiskuntaa hyödyntävän takaisinmaksukyvyn.

Hallituksen on tärkeää muistaa, että yhteiskunta koostuu yksilöistä, mukaan lukien opiskelijat. Siksi on välttämätöntä, että hallitus harkitsee uudelleen tätä päätöstä ja säilyttää asumistuen yleisen asumistuen järjestelmän alla sen sijaan, että palauttaa sen opintotuen järjestelmään. Näin vahvistettaisi opiskelijoiden taloudellista turvallisuutta ja tuettaisi heidän akateemisia pyrkimyksiään.

Kirjoittaja: 
Sanja Laitinen-Lindelöf, 
O'Diakon Hallituksen puheenjohtaja

bottom of page