top of page

Edunvalvonta

Opiskelijakunta O'Diako valvoo kaikkien Diakin opiskelijoiden etuja. Pääpaino O'Diakon edunvalvonnassa on opiskelijoiden hyvinvoinnin ja oikeusturvan toteutuminen Diakonia-ammattikorkeakoulussa. Alueellista edunvalvontaa tehdään yhteistyössä paikkakunnan muiden opiskelija- ja ylioppilaskuntien kanssa, ja valtakunnallista edunvalvontaa yhteistyössä Suomen Opiskelijakuntien Liitto - SAMOKin kanssa.

 

Edunvalvontatyötä tekevät O'Diakon nimeämät edustajat Diakin hallinnon toimielimissä sekä työryhmissä. Lisäksi O'Diakon hallitus tapaa säännöllisesti Diakin johtoa ja keskustelee ajankohtaisista aiheista. Tarvittaessa O'Diako julkaisee myös kannanottoja ja antaa lausuntoja.

 

O'Diako myös neuvoo ongelmatilanteissa olevia opiskelijoita ja järjestää tukihenkilöitä opiskelijan ja henkilökunnan välisiin neuvotteluihin silloin, kun erimielisyyksistä ei päästä muuten sopuun.

 

Suomen opiskelijakuntien liitto SAMOK:n jäsenenä O'Diako saa SAMOK:lta tukea, neuvontaa ja koulutusta edunvalvontaan liittyen. SAMOK on

valtakunnallisesti vaikuttava opiskelijajärjestö, joka koostuu 23:sta eri opiskelijakunnasta. SAMOK tukee opiskelijakuntia siten, että opiskelijakunnilla olisi parhaat mahdolliset eväät ajaa oman korkeakoulunsa opiskelijoiden etuja. SAMOK:n omille verkkosivuille pääset tästä.

 

Jos haluat antaa anonyymisti palautetta Diakiin liittyen, voit tehdä sen O'Diakon lomakkeella. Palautetta viedään harkinnan mukaan eteenpäin asianomaisille.

Yhteydenotot

Edunvalvonta: sofia.rosenberg@odiako.fi

Puheenjohtaja: sanja.laitinen-lindelof@odiako.fi

Toiminnanjohtaja: toiminnanjohtaja@odiako.fi

bottom of page