top of page

Kannanotto: Opiskelijoiden toimeentulo on turvattava

13.10.2023

​Työnteon lisääntyessä opintojen ohella keskittyminen opiskeluun saattaa kärsiä. Tämä todennäköisesti lisää opintojen keskeyttämistä, valmistumisen viivästymistä ja uupumista. Myös opiskelijalla on oikeus vapaa-ajan harrasteisiin ja hyvinvointiin yli selviytymisen.

Opiskelijoista osa kustantaa opintojaan aikuiskoulutustuella. Monet heistä pelkäävät opintonsa mahdollistavan taloudellisen tuen katkeamista.

Opiskelijat joutuvat jo nyt ottamaan lainaa asumisen ja ruokaostosten kustantamiseen. Asumistuen pienentyessä lainamäärästä suurempi osuus kuluu asumiseen, minkä myötä opiskelijoilla on entistä heikompi mahdollisuus terveelliseen ja ravitsevaan ruokaan. 

Samalla, kun opiskelijoiden tulevaisuudenusko ja taloudellinen ahdinko voivat lisääntyä tukien leikkausten takia, hallitus kaavailee leikkauksia myös mielenterveyspalveluihin. Opinnoista suoriutuu sujuvammin ja oppiminen on laadukkaampaa, kun opiskelijoiden mielenterveyden tukemiseen satsataan. Tämä ei toteudu sosiaali- ja mielenterveyspalveluista leikkaamalla. 

On koko suomalaiselle yhteiskunnalle hyödyksi, että korkeakouluista valmistuu ammattitaitoisia kohtaamisen asiantuntijoita ja hyvän maailman puolustajia. Nyt opiskelevat nuoret ovat niitä, jotka tulevaisuudessa pitävät yhteiskuntamme pyörät pyörimässä. On yhteinen velvollisuutemme, että me pidämme vuorostamme heistä huolta nyt, kun he tarvitsevat tukea.

Elina Juntunen
toimitusjohtaja, rehtori
Diakonia-ammattikorkeakoulu

Sanja Laitinen
hallituksen jäsen, opiskelija
Diakonia-ammattikorkeakoulu

bottom of page