Tutorointi

Tutoreilla on tärkeä rooli siinä, miten uudet opiskelijat oppivat tuntemaan Diakin omaksi opiskeluyhteisökseen. Tutorit opastavat uusia opiskelijoita monissa käytännön asioissa sekä tutustuttavat omaan kampukseen, lähiympäristöön sekä opiskelijatoimintaan.

O'Diako vastaa tutortoiminnan toimivuudesta Diakissa kattaen suomenkielisten koulutusohjelmien lisäksi myös DSS-opiskelijat ja kansainväliset vaihto-opiskelijat.

Tutortoiminnasta kullakin kampuksella vastaa paikallinen tutorvastaava, joka rekrytoi ja kouluttaa tutorit. Tutorvastaava on yleensä mukana myös jaoston hallituksessa.