Edunvalvonta

Opiskelijakunta O'Diako valvoo kaikkien Diakin opiskelijoiden etuja. Pääpaino O'Diakon edunvalvonnassa on opiskelijoiden hyvinvoinnin ja oikeusturvan toteutuminen Diakonia-ammattikorkeakoulussa. Alueellista edunvalvontaa tehdään yhteistyössä paikkakunnan muiden opiskelija- ja ylioppilaskuntien kanssa, ja valtakunnallista edunvalvontaa yhteistyössä Suomen Opiskelijakuntien Liitto - SAMOKin kanssa.

Edunvalvontatyötä tekevät O'Diakon nimeämät edustajat Diakin hallinnon toimielimissä sekä työryhmissä. Lisäksi O'Diakon hallitus tapaa säännöllisesti Diakin johtoa ja keskustelee ajankohtaisista aiheista. Tarvittaessa O'Diako julkaisee myös kannanottoja ja antaa lausuntoja.

O'Diako myös neuvoo ongelmatilanteissa olevia opiskelijoita ja järjestää tukihenkilöitä opiskelijan ja henkilökunnan välisiin neuvotteluihin silloin, kun erimielisyyksistä ei päästä muuten sopuun.

O’Diako tiedottaa edunvalvonnan ajankohtaisista asioista verkkosivujen etusivun uutisissa, kuukausikirjeessä sekä sosiaalisessa mediassa. Mikäli sinulla on kysymyksiä edunvalvonnasta tai haluat antaa palautetta, älä epäröi ottaa yhteyttä!