top of page

Vertaistutorointi

Mitä tutorit tekevät?

Tutorilla on tärkeä rooli uuden opiskelijan tutustuttamisessa Diakiin. Tutor ei ole auktoriteetti, vaan enemmänkin ystävä. Tutorin tärkein ominaisuus on kyky ymmärtää uutta opiskelijaa, koska tutor on itsekin ollut samassa tilanteessa ja pohtinut samanlaisia kysymyksiä. Tutoroinnilla on suurin merkitys heti opintojen alussa.

 

Tutorin tehtäviin kuuluu esitellä uudelle opiskelijalle Diakin toimintaa ja opiskeluarkea, kampusta ja sen lähialuetta palveluineen sekä kertoa muista opiskelijalle tärkeistä asioista. Tutorit tapaavat uudet opiskelijat heti opintojen aluksi ja lukukauden kuluessa vähintään muutaman kerran. Tapaamisten välilläkin tutorin on tärkeää olla tavoitettavissa uuden opiskelijan kysymyksiä varten.

 

Tutor ei tarvitse mitään erityistaitoja tai aiempaa kokemusta: tärkeintä on kiinnostus ja halu auttaa uusia opiskelijoita. Tutorina toimiessaan tutustuu samalla enemmän opiskelukavereihin ja saa arvokasta kokemusta vertaisohjaamisesta.

Mitä siitä saa?

Tutorointi on jo kokemuksena mahtava, minkä lisäksi opit useita työelämänkin kannalta hyödyllisiä taitoja. Tutoroinnista voi myös hakea 2 opintopistettä vapaavalintaisiin opintoihin. Katso tästä ohjeet opintopisteiden hakemiseen. Voit myös pyytää tutorina toimimisesta työtodistuksen.

 

Kuinka tutoriksi pääsee?

O'Diako järjestää tutoroinnin Diakin uusille opiskelijoille. Tutoreita haetaan kerran tai kaksi kertaa vuodessa toimipisteestä ja aloittavista opiskelijoista riippuen. Tutorhausta tiedotetaan opiskelijoille sähköpostitse sekä O'Diakon ja paikallisjaostojen Facebook-sivuilla.

 

O'Diako järjestää tutoreille koulutuksen sekä vastaa tutoroinnin sujuvuudesta, jotta jokainen opiskelija saisi mukavan aloituksen opintoihinsa. O'Diako huolehtii myös tapahtumien järjestämisestä uusille opiskelijoille yhdessä tutoreiden kanssa.

 

Keneltä kysyn lisätietoa?

Tutoroinnista ja tutoriksi hakemisesta voi tiedustella lisää O'Diakon asiantuntijalta Iida Tuomoltalta.

iida.tuomola(at)diak.fi

puh. 050 433 5313

bottom of page