top of page

Vertaistutorointi
 

Mikä on tutor?

 

Tutor on opiskelija, joka auttaa vertaisopiskelijoita tutustumaan toisiinsa ja vastaa opintoelämään tai opintoihin liittyviin kysymyksiin. Hän käyttää opiskelijakokemustaan ja myötäelämisen kykyä vertaistensa tukemiseen. 

Mitä ominaisuuksia tutorilla on?

 

Tutoriksi voi hakea tutormuodosta riippuen kuka tahansa Diakin opiskelija. Erilaisia tutoreita eri elämäntilanteissa tarvitaan. Arvostamme positiivisuutta, halua auttaa, empatiaa, avoimuutta, oma-aloitteisuutta, innostusta tehtävään, luotettavuutta ja vastuullisuutta. 

Miksi hyötyä tutoroinnista on?

 

Tutorointi on mahdollisuus

  • oppia ryhmätyötaitoja sekä ryhmänohjaustaitoja 

  • kehittää ihmissuhdetaitoja ja saada ystäviä eri aloilta ja vuosikursseilta

  • järjestää aktiviteettejä ja tapahtumia

  • harjoitella omien rajojen asettamista

  • käyttää luovuutta

  • kehittää kommunikointitaitoja

  • oppia kykyjä toimia haastavissa tilanteissa

Tutoroinnista voi saada 2 opintopistettä sekä todistuksen. Kaikki tutorit saavat haalarimerkin ja tutorpaidan. 

Hae vertaistutoriksi suomenkielisiin tutkinto-ohjelmiin

Vertaistutoriksi voi hakea kuka tahansa Diakin alemman AMK-tutkinnon opiskelija, joka on kiinnostunut auttamaan ja ohjaamaan uusia opiskelijoita heidän opintopolkunsa alussa. Tutorin tehtäviin kuuluu orientaatiopäiviin osallistuminen, uusien opiskelijoiden ryhmäyttäminen, opiskeluelämään liittyviin kysymyksiin vastaaminen ja tapahtumien järjestäminen uusille opiskelijoille. Tehtävään ei tarvita aiempaa kokemusta ohjauksesta, vaan opit kaiken tarvittavan koulutuksissa ja työn ohessa. 

Hae verkkotutoriksi suomenkielisiin tutkinto-ohjelmiin

Verkkotutoriksi voi hakea kuka tahansa Diakin alemman AMK-tutkinnon opiskelija, joka on kiinnostunut auttamaan ja ohjaamaan uusia opiskelijoita heidän opintopolkunsa alussa verkon välityksellä. Verkkotutorin tehtäviin kuuluu etänä toteutuviin orientaatiopäiviin osallistuminen, uusien opiskelijoiden ryhmäyttäminen verkossa, opiskeluelämään liittyviin kysymyksiin vastaaminen ja verkkotapahtumien järjestäminen uusille opiskelijoille. Tehtävään ei tarvita aiempaa kokemusta ohjauksesta, vaan opit kaiken tarvittavan koulutuksissa ja työn ohessa. 

Hae kansainväliseksi tutoriksi Suomeen saapuville opiskelijoille

Helsingin kampuksella voit hakea tutoroimaan vaihto-opiskelijoita ja Suomeen saapuvia englanninkielisiä tutkinto-opiskelijoita. Kansainväliseksi tutoriksi voi hakea kuka tahansa Diakin opiskelija, joka on kiinnostunut auttamaan ja ohjaamaan vaihto-opiskelijoita ja Suomeen tulevia kansainvälisiä tutkinto-opiskelijoita. Lue lisää täältä.

Lisätietoja antaa:

O'Diakon tutoroinnista vastaava työntekijä​

Kaisu Ojala kaisu.ojala@odiako.fi

Hallituksen tutorvastaavat ja kansainvälisten asioiden vastaava

Rasmus Teperi (Helsinki) rasmus.teperi@odiako.fi

Roosa Timoniemi (Oulu) roosa.timoniemi@odiako.fi

Iita Ihalainen (DiakHub) iita.ihalainen@odiako.fi

Sara Rouvinen (Pori) sara.rouvinen@odiako.fi

bottom of page