KANNANOTTO: Koulutuksen tukeminen on paras työllisyysteko - näpit irti opintotuesta

19.08.2020

Pääkaupunkiseudun ammattikorkeakoulujen opiskelijakunnat ovat pettyneitä valtiovarainministeriön 14.8.2020 julkaisemaan esitykseen, joilla heikennettäisiin koulutuksen tukemista opintotuella ja aikuiskoulutustuella. Valtiovarainministeriö esittää “työllisyystoimina” opintotukikuukausien vähentämistä, heikennyksiä opiskeluun työttömyysturvalla sekä aikuiskoulutustuen lakkauttamista.


Aikuiskoulutustukea esitetään uudistettavaksi tavalla, joka varmistaa tuen kohdentumisen. Tätä esitetään toteuttettavan esimerkiksi siirtymällä lainapainotteiseen tukeen. Jos ratkaisua nykyiseen kohdentumiseen ei löydetä, aikuiskoulutustuki esitetään lakkautettavaksi ja aikuisiän opiskelun pääasiallisiksi etuuksiksi jäävät omaehtoinen opiskelu työttömyysetuudella sekä opintotuki. Aikuiskoulutustuki ei jatkossa kartuttaisi eläkeoikeutta. 


Pääkaupunkiseudun ammattikorkeakoulujen opiskelijakunnat näkevät tämän ongelmallisena, sillä koulutuksen tukeminen ja kouluttautumisen mahdollistaminen ihmisille erilaisissa elämäntilanteissa on paras työllisyysteko. Korkeakoulut ovat valmistautuneet kehittämään jatkuvaa oppimista ja varmistamaan kouluttautumisen iästä ja elämäntilanteesta riippumatta. Valtiovarainministeriön esitys ei tue tätä kehitystä. Aikuiskoulutustuen muuttaminen lainapainotteiseksi tueksi lisäisi jo tällä hetkellä opiskelun tukien lainapainotteisuutta. Tämä toimi ei kannusta lisäkouluttautumaan ja työelämän osaamisen kehittämistä.


Valtiovarainministeriö esittää myös, että omaehtoista opiskelua kehitetään vahvistamalla ohjausta työvoimapoliittisesta näkökulmasta tarkoituksenmukaisella tavalla. Pääkaupunkiseudun ammattikorkeakoulujen opiskelijakunnat näkevät, että ohjausta vahvistetaan panostamalla nimenomaan kouluttautumisen tukemiseen ja tämä vaatii resursseja, ei etuuksien leikkauksia. Tarkoituksena on, että omaehtoinen opiskelu kohdistuu opintoihin, jotka tukevat työllistymistä, sekä sellaisille työttömille, jotka näistä opinnoista hyötyvät eniten. Tämä tarkoittaisi esimerkiksi opintosuuntien rajaamista. 


Valtiovarainministeriön mukaan opiskelujen aikaista työntekoa tuetaan korottamalla opintotuen tulorajoja sekä opintojen hidastumisen ehkäisemiseksi tukikuukausittaista opintopistevaatimusta kiristetään niin, että tukikuukaudet riittävät valmistumiseen tavoiteajassa. Opintolainahyvityksen määräaika yhtenäistetään tavoiteajan kanssa. 


Pääkaupunkiseudun ammattikorkeakoulujen opiskelijakunnat näkevät kuitenkin, että tukikuukausien kiristäminen ei ole keino tukea valmistumiseen tavoiteajassa. Ohjaukseen panostaminen ja osaamisen kriteerien parantaminen koulutuksessa esimerkiksi jo aiempien osaamisten hyväksilukujen tunnustaminen ja kehittäminen lisäisivät valmistumista tavoiteajassa. Ratkaisu voisi löytyä myös parantamalla työn opinnollistamisen mahdollisuuksia, jottei opiskelijat työskentelisi opintojen etenimisen kustannuksella. Tukikuukausista leikkaaminen heikentää jo valmiiksi heikkoa opiskelijan sosiaaliturvaa. Lisäksi tukikuukausien rajaaminen sysäisi yhä useampia opiskelijoita taloudellisesti riippuvaiseksi työpaikasta tai toimeentulotuesta ja siten vaikeuttaisi opintojen etenemistä tavoiteajassa.


Pääkaupunkiseudun ammattikorkeakoulujen opiskelijakunnat vaativat, että Suomen hallitus ymmärtäisi valtiovarainministeriötä paremmin opiskelun ja koulutuksen merkityksen eikä veisi eteenpäin näitä työllisyystoimina esitettyjä heikennyksiä opiskelun edellytyksiin. Opiskelijoiden opintotuen tulorajojen nostaminen itsessään on kannatettava esitys. Opintotuen tulorajojen nostaminen itsessään on kannatettava ehdotus. Kouluttautumisesta ja opiskelusta tulisi kuitenkin tehdä yhä saavutettavampaa ja tarjota kouluttautumista vahvistavia etuuksia.


Tämän kannanoton ovat allekirjoittaneet: 


Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijakunta METKA
Haaga-Helia Ammattikorkeakoulun opiskelijakunta Helga
Laurea-ammattikorkeakoulun opiskelijakunta Laureamko 
Diakonia-Ammattikorkeakoulun opiskelijakunta O´Diako
Arcada studerandekår - ASK
Humanistisen Ammattikorkeakoulun opiskelijakunta HUMAKO


Lisätietoa:

Opintojen aikainen työssäkäynti - ongelma vai mahdollisuus korkeakoulussa? - http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/160726/okm10.pdf


Yhteystiedot:


Taija Välske
O’Diakon hallituksen puheenjohtaja
puheenjohtaja@odiako.fi

 
27.10.2020Hallitushaku vuodelle 2021!
20.10.2020O'Diakon edustajistovaalien tulos
20.10.2020Hae tutoriksi Helsinkiin!
06.10.2020KANNANOTTO: Äänestyspaikat kampuksille
14.09.2020O'Diakon edustajistovaalit toimikaudelle 2021
19.08.2020KANNANOTTO: Koulutuksen tukeminen on paras työllisyysteko - näpit irti opintotuesta
05.08.2020Tervetuloa O'Diakon jäseneksi!
14.07.2020Tervetuloa opiskelemaan Diakiin!
02.07.2020O'Diakon jäsenyyden ovat nyt myynnissä!
26.06.2020Heinäkuun jäsenpalvelu

Siirry arkistoon »