Haku auki tutkintolautakunnan varajäseneksi

01.08.2019

HAKUKUULUTUS: VARAJÄSENEN VALINTA DIAKONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN TUTKINTOLAUTAKUNTAAN

Diakonia-ammattikorkeakoulun opiskelijakunta O’Diako hakee varajäsentä tutkintolautakuntaan toimikaudeksi 1.8.2019–31.7.2021. Varajäsenen toimikausi alkaa välittömästi valinnan vahvistamisen jälkeen. Hakijan on oltava Diakonia-ammattikorkeakoulun tutkintoon johtavassa koulutuksessa opiskeleva opiskelija. Lautakunnan työskentelykieli on suomi. Lautakunta kokoontuu noin kerran kuukaudessa, ja varajäsen osallistuu, mikäli varsinainen jäsen on estynyt. Matkakulut korvataan tarvittaessa.

TUTKINTOLAUTAKUNNAN TEHTÄVÄT

1) päättää opintosuoritusten sekä aiemmin hankitun osaamisen tunnustamiseen liittyvistä oikaisupyynnöistä (L 392/2014 57§)

2) päättää opiskelijoiden vapautusanomukset asetuksen 1129/2014, 7 §:ssä määrätystä kielitaidosta

3) päättää opiskelijoiden anomukset ammattikorkeakoulututkinnon nimestä

4) päättää kypsyysnäytteestä silloin, kun opiskelijalta ei vaadita asetuksen 1129/2014, 7 §:n 1. momentissa tarkoitettua kielitaitoa

5) vastata tutkintosäännön tulkinnasta ja soveltamisperiaatteista

6) hoitaa ulkomailla suoritetun tutkinnon rinnastamishakemuksiin liittyvä valmistelu ja päättää opintojen laajuudesta ja sisällöistä

7) käsittelee opiskelijavalinnan oikaisupyynnöt ja tekee niistä päätöksen

8) suorittaa muut rehtorin tai ammattikorkeakoulun hallituksen tutkintolautakunnalle määräämät tehtävät.

Opiskelijajäsenten valinta on ammattikorkeakoululain mukaan opiskelijakunnan tehtävä. Valinta tehdään viikon 35 aikana pidettävässä edustajiston kokouksessa, jonne hakijat ovat tervetulleita esittäytymään (tarkka aika tiedotetaan hakijoille myöhemmin). Valinnasta tiedotetaan hakijoille ja nettisivuilla (www.odiako.fi). Tehtävästä kiinnostuneita pyydetään täyttämään hakulomake ma 19.8. klo 12.00 mennessä (linkki alla). 

Tutkintolautakunnan jäsenille ei makseta kokous- tai kuukausipalkkiota, mutta O’Diakolla on mahdollisuus jakaa stipendejä tehtävää menestyksekkäästi hoitaneille. Tehtävän menestyksekäs hoitaminen edellyttää säännöllistä osallistumista kokouksiin sekä perehtymistä materiaaleihin. Opiskelijan on mahdollista saada 2 op:n osasuoritus vapaavalintaiseen Opiskelijajärjestötoiminta-opintokokonaisuuteen tutkintolautakunnassa toimimisesta.

HAKULOMAKE:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSchLrJANK7bGBx5VascESJa8D4rJx7NmvnMpTv-7NHF-QRqBg/viewform


Lisätietoja:

Juha-Pekka Tulijoki
Opiskelijakunnan toiminnanjohtaja
0504100743 
toiminnanjohtaja(at)odiako.fi

Valinnassa sovellettavat lait ja säännöt:

Ammattikorkeakoululaki

Diakonia-ammattikorkeakoulun opiskelijakunta O’Diakon säännöt

Ohjesääntö opiskelijaedustajien valinnasta

ANSÖKNING TILL DIAKONIYRKESHÖGSKOLANS EXAMENSNÄMND (ERSÄTTARE TILL ORDINARIE MEDLEM)

Tillräckliga kunskaper i finska förutsätts för att sköta denna förtroendeuppgift med framgång. Därför finns mer detaljerad information endast på finska (se ovan).

 

NOTICE: THE SELECTION OF THE SUBSTITUTE FOR THE ORDINARY MEMBER IN THE EXAMINATION BOARD

Sufficient skills in Finnish are required to work in this trustee position with success. Therefore, more detailed information is only given in Finnish (see above).

 
13.10.2019O'Diakon edustajiston täydennysvaalin tulos
30.09.2019O'Diakon edustajistovaalien ehdolleasettumisaika jatkettu
13.09.2019O'Diako pyytää anteeksi fuksiaisten syrjintätapausta
09.09.2019O'Diakon edustajiston täydennysvaalit toimikaudelle 2019
02.09.2019O'Diakon edustajiston vaalit toimikaudelle 2020
21.08.2019Edustajiston kokous ke 28.8.
14.08.2019Hallituksen hakukuulutus
01.08.2019Haku auki tutkintolautakunnan varajäseneksi
29.07.2019O'Diako hakee toiminnanjohtajaa
15.05.2019O'Diakon toimisto suljetaan kesäloman ajaksi 29.5.

Siirry arkistoon »