OPISKELIJAJÄSENEN VALINTA DIAKONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN HALLITUKSEEN

Share |
24.04.2019

Diakonia-ammattikorkeakoulun opiskelijakunta O’Diakon edustajisto on kokouksessaan 23.4.2019 valinnut ammattikorkeakoululain (932/2014) 41§:n mukaisesti Mikael Lintulan opiskelijoiden edustajaksi Diakonia-ammattikorkeakoulu Oy:n hallitukseen kaudelle 2019-20. Paikkaa haki viisi vaalikelpoista hakijaa.

Päätökseen saa hakea oikaisua O’Diakon edustajistolta kuten hallintolaissa (434/2003) säädetään. Oikaisuvaatimus on tehtävä 30 vuorokauden kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimus on toimitettava kirjallisesti toiminnanjohtajalle (yhteystiedot alla). Oikaisuvaatimuksen perilletulo kuitataan.

Oikaisuvaatimukseen annettuun päätökseen saa hakea muutosta valittamalla hallinto-oikeuteen siten kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Muilta osin noudatetaan yhdistyslain (503/1989) 32§ ja 33§ määräyksiä.

Helsingissä 24.4.2019,

Juha-Pekka Tulijoki
Toiminnanjohtaja
toiminnanjohtaja(at)odiako.fi

 

15.05.2019O'Diakon toimisto suljetaan kesäloman ajaksi 29.5.
24.04.2019OPISKELIJAJÄSENEN VALINTA DIAKONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN HALLITUKSEEN
24.04.2019OPISKELIJAJÄSENTEN VALINTA DIAKONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN TUTKINTOLAUTAKUNTAAN
16.04.2019Edustajiston kevätkokous ti 23.4. klo 17.00
27.03.2019Haku auki Diakonia-ammattikorkeakoulun hallitukseen ja tutkintolautakuntaan
22.03.2019Vuokko Nietola on Vuoden opettaja 2018
05.02.2019Edustajiston kokous ti 12.2. klo 16.30
01.02.2019JAMKO mukaan jäsenrekisteriin
22.01.2019HALLITUKSEN HAKUKUULUTUS
21.12.2018Liity O'Diakon alumnirekisteriin!

Siirry arkistoon »