OPISKELIJAJÄSENTEN VALINTA DIAKONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN TUTKINTOLAUTAKUNTAAN

Share |
24.04.2019

Diakonia-ammattikorkeakoulun opiskelijakunta O’Diakon edustajisto on kokouksessaan 23.4.2019 valinnut ammattikorkeakoululain (932/2014) 41§:n mukaisesti Niina-Maarit Rautamäen varsinaiseksi jäseneksi Diakonia-ammattikorkeakoulun tutkintolautakuntaan kaudelle 1.8.2019-31.7.2021. Paikkaa haki yksi vaalikelpoinen hakija. Koska hakijoita oli vain yksi, edustajisto määräsi hallituksen valmistelemaan uuden haun, jotta varajäsen voidaan nimetä syyskuun loppuun mennessä.

Päätökseen saa hakea oikaisua O’Diakon edustajistolta kuten hallintolaissa (434/2003) säädetään. Oikaisuvaatimus on tehtävä 30 vuorokauden kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimus on toimitettava kirjallisesti toiminnanjohtajalle (yhteystiedot alla). Oikaisuvaatimuksen perilletulo kuitataan.

Oikaisuvaatimukseen annettuun päätökseen saa hakea muutosta valittamalla hallinto-oikeuteen siten kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Muilta osin noudatetaan yhdistyslain (503/1989) 32§ ja 33§ määräyksiä.

 

Helsingissä 24.4.2019,

  

Juha-Pekka Tulijoki
Toiminnanjohtaja
toiminnanjohtaja(at)odiako.fi

15.05.2019O'Diakon toimisto suljetaan kesäloman ajaksi 29.5.
24.04.2019OPISKELIJAJÄSENEN VALINTA DIAKONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN HALLITUKSEEN
24.04.2019OPISKELIJAJÄSENTEN VALINTA DIAKONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN TUTKINTOLAUTAKUNTAAN
16.04.2019Edustajiston kevätkokous ti 23.4. klo 17.00
27.03.2019Haku auki Diakonia-ammattikorkeakoulun hallitukseen ja tutkintolautakuntaan
22.03.2019Vuokko Nietola on Vuoden opettaja 2018
05.02.2019Edustajiston kokous ti 12.2. klo 16.30
01.02.2019JAMKO mukaan jäsenrekisteriin
22.01.2019HALLITUKSEN HAKUKUULUTUS
21.12.2018Liity O'Diakon alumnirekisteriin!

Siirry arkistoon »