OPISKELIJAJÄSENEN VALINTA DIAKONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN HALLITUKSEEN

Share |
25.05.2018

Diakonia-ammattikorkeakoulun opiskelijakunta O’Diakon edustajisto on kokouksessaan 25.5.2018 valinnut ammattikorkeakoululain (932/2014) 41§:n mukaisesti Johanna Leppäsen opiskelijoiden edustajaksi Diakonia-ammattikorkeakoulu Oy:n hallitukseen kaudelle 2018-19. Paikkaa haki kolme vaalikelpoista hakijaa.

Päätökseen saa hakea oikaisua O’Diakon edustajistolta kuten hallintolaissa (434/2003) säädetään. Oikaisuvaatimus on tehtävä 30 vuorokauden kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimus on toimitettava kirjallisesti toiminnanjohtajalle (yhteystiedot alla).

Oikaisuvaatimukseen annettuun päätökseen saa hakea muutosta valittamalla hallinto-oikeuteen siten kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Hallinto-oikeuden päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla. Muilta osin noudatetaan yhdistyslain (503/1989) 32§ ja 33§ määräyksiä.

Helsingissä 25.5.2018,

 

Juha-Pekka Tulijoki
Toiminnanjohtaja
toiminnanjohtaja(at)odiako.fi

01.12.2018O'Diakon hallitus on järjestäytynyt
25.11.2018Harri Nurmi on OLL:n hallituksen varapuheenjohtaja 2019
22.11.2018O'Diakon toimijat vuodelle 2019 on valittu
15.11.2018Edustajiston 2019 järjestäytymiskokous 22.11. klo 17.30
13.11.2018Edustajiston syyskokous ti 20.11. klo 16.30
06.11.2018O'Diako esittää Harri Nurmea OLL:n hallituksen varapuheenjohtajaksi 2019
01.11.2018Haku O'Diakon hallitukseen vuodelle 2019
26.10.2018O'Diakon jäsentunniste vaihtuu
25.10.2018O'Diakon edustajisto 2019 on valittu
15.10.2018Edustajiston kokous 22.10. klo 16

Siirry arkistoon »