OPISKELIJAJÄSENEN VALINTA DIAKONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN HALLITUKSEEN

Share |
25.05.2018

Diakonia-ammattikorkeakoulun opiskelijakunta O’Diakon edustajisto on kokouksessaan 25.5.2018 valinnut ammattikorkeakoululain (932/2014) 41§:n mukaisesti Johanna Leppäsen opiskelijoiden edustajaksi Diakonia-ammattikorkeakoulu Oy:n hallitukseen kaudelle 2018-19. Paikkaa haki kolme vaalikelpoista hakijaa.

Päätökseen saa hakea oikaisua O’Diakon edustajistolta kuten hallintolaissa (434/2003) säädetään. Oikaisuvaatimus on tehtävä 30 vuorokauden kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimus on toimitettava kirjallisesti toiminnanjohtajalle (yhteystiedot alla).

Oikaisuvaatimukseen annettuun päätökseen saa hakea muutosta valittamalla hallinto-oikeuteen siten kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Hallinto-oikeuden päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla. Muilta osin noudatetaan yhdistyslain (503/1989) 32§ ja 33§ määräyksiä.

Helsingissä 25.5.2018,

 

Juha-Pekka Tulijoki
Toiminnanjohtaja
toiminnanjohtaja(at)odiako.fi

05.02.2019Edustajiston kokous ti 12.2. klo 16.30
01.02.2019JAMKO mukaan jäsenrekisteriin
22.01.2019HALLITUKSEN HAKUKUULUTUS
21.12.2018Liity O'Diakon alumnirekisteriin!
21.12.2018Jäsenet saavat käyttöönsä Slicen vuodenvaihteessa
01.12.2018O'Diakon hallitus on järjestäytynyt
25.11.2018Harri Nurmi on OLL:n hallituksen varapuheenjohtaja 2019
22.11.2018O'Diakon toimijat vuodelle 2019 on valittu
15.11.2018Edustajiston 2019 järjestäytymiskokous 22.11. klo 17.30
13.11.2018Edustajiston syyskokous ti 20.11. klo 16.30

Siirry arkistoon »