OPISKELIJAJÄSENEN VALINTA DIAKONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN HALLITUKSEEN

Share |
25.05.2018

Diakonia-ammattikorkeakoulun opiskelijakunta O’Diakon edustajisto on kokouksessaan 25.5.2018 valinnut ammattikorkeakoululain (932/2014) 41§:n mukaisesti Johanna Leppäsen opiskelijoiden edustajaksi Diakonia-ammattikorkeakoulu Oy:n hallitukseen kaudelle 2018-19. Paikkaa haki kolme vaalikelpoista hakijaa.

Päätökseen saa hakea oikaisua O’Diakon edustajistolta kuten hallintolaissa (434/2003) säädetään. Oikaisuvaatimus on tehtävä 30 vuorokauden kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimus on toimitettava kirjallisesti toiminnanjohtajalle (yhteystiedot alla).

Oikaisuvaatimukseen annettuun päätökseen saa hakea muutosta valittamalla hallinto-oikeuteen siten kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Hallinto-oikeuden päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla. Muilta osin noudatetaan yhdistyslain (503/1989) 32§ ja 33§ määräyksiä.

Helsingissä 25.5.2018,

 

Juha-Pekka Tulijoki
Toiminnanjohtaja
toiminnanjohtaja(at)odiako.fi

15.10.2018Iiris Hynönen on SAMOKin hallituksen puheenjohtaja 2019
05.10.2018O'Diakon edustajisto 2019 valittu
27.09.2018O'Diakon hallitus täydentyi
11.09.2018Edustajiston kokous 17.9. klo 16.30
03.09.2018O'DIAKON EDUSTAJISTON VAALIT TOIMIKAUDELLE 2019
29.08.2018O'Diako esittää Iiris Hynöstä SAMOKin puheenjohtajaksi 2019
24.08.2018HALLITUKSEN HAKUKUULUTUS
13.08.2018O'Diakon jäsenyys ja opiskelijakortti
25.05.2018OPISKELIJAJÄSENEN VALINTA DIAKONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN HALLITUKSEEN
18.05.2018Edustajiston kokous pe 25.5. klo 16.30

Siirry arkistoon »