OPISKELIJAJÄSENEN VALINTA DIAKONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN HALLITUKSEEN

Share |
25.05.2018

Diakonia-ammattikorkeakoulun opiskelijakunta O’Diakon edustajisto on kokouksessaan 25.5.2018 valinnut ammattikorkeakoululain (932/2014) 41§:n mukaisesti Johanna Leppäsen opiskelijoiden edustajaksi Diakonia-ammattikorkeakoulu Oy:n hallitukseen kaudelle 2018-19. Paikkaa haki kolme vaalikelpoista hakijaa.

Päätökseen saa hakea oikaisua O’Diakon edustajistolta kuten hallintolaissa (434/2003) säädetään. Oikaisuvaatimus on tehtävä 30 vuorokauden kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimus on toimitettava kirjallisesti toiminnanjohtajalle (yhteystiedot alla).

Oikaisuvaatimukseen annettuun päätökseen saa hakea muutosta valittamalla hallinto-oikeuteen siten kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Hallinto-oikeuden päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla. Muilta osin noudatetaan yhdistyslain (503/1989) 32§ ja 33§ määräyksiä.

Helsingissä 25.5.2018,

 

Juha-Pekka Tulijoki
Toiminnanjohtaja
toiminnanjohtaja(at)odiako.fi

13.08.2018O'Diakon jäsenyys ja opiskelijakortti
25.05.2018OPISKELIJAJÄSENEN VALINTA DIAKONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN HALLITUKSEEN
18.05.2018Edustajiston kokous pe 25.5. klo 16.30
07.05.2018Uusi tutoroinnin ja kansainvälisten asioiden asiantuntija
03.05.2018Opiskelijajäsenen valinta Diakonia-ammattikorkeakoulun hallitukseen
16.04.2018Edustajiston kevätkokous ma 23.4. klo 16.30
03.04.2018Jäseneksi liittymisessä tauko viikoilla 15 ja 16
27.03.2018Kannanotto Jobiili-palvelun ongelmista
21.03.2018Tutorhaku syksylle
21.03.2018Edustajiston kokous ke 28.3. klo 16.30

Siirry arkistoon »