Mitä tutorointi on?

Tutoreilla on tärkeä rooli siinä, miten uudet opiskelijat oppivat tuntemaan Diakin omaksi opiskeluyhteisökseen. Tutorit opastavat uusia opiskelijoita monissa käytännön asioissa sekä tutustuttavat omaan kampukseen, lähiympäristöön sekä opiskelijatoimintaan.

O'Diako vastaa tutortoiminnan toimivuudesta Diakissa kattaen suomenkielisten koulutusohjelmien lisäksi myös DSS-opiskelijat ja kansainväliset vaihto-opiskelijat.

Tutortoiminnasta kullakin kampuksella vastaa paikallinen tutorvastaava, joka rekrytoi ja kouluttaa tutorit. Tutorvastaava on yleensä mukana myös jaoston hallituksessa. 

 

Opintopisteet ja työtodistus

Tutoroinnista on mahdollista hakea opintopisteitä sekä pyytää työtodistus. Opintopisteiden saamiseksi opiskelijan tulee kirjoittaa toiminnastaan Diakin asetuksilla 1-3 sivun raportti, josta ilmenevät seuraavat asiat:

 • Opintojakso, haettu pistemäärä sekä omat tiedot ja opinto-ohjaaja

 • Kuvaus toiminnasta ja työaikaseuranta: toimintaan käytetty aika ja toiminnan sisältö

 • Arviointi: merkittävimmät asiat ja onnistumiset

 • Arviointi omasta oppimisesta

 • Toiminnan kehittämisehdotukset

 • (mahdollisen seuraajan perehdytys)

 

Opiskelijatutortoiminta 2 op

Tavoitteena on, että opiskelija osaa:

 

 • ohjata muita opiskelijoita vertaistuen avulla

 • opiskelijatutortoiminnan periaatteet ja käytännöt

 • perehdyttää uusia opiskelijoita opiskeluympäristöön ja opiskelupaikkakunnan palveluihin

 • tukea opintonsa aloittavaa opiskelijaa opintojen ja opiskelijaelämän haasteissa

 

Vertaistutorina toimitaan yksi lukukausi kerrallaan, mutta halutessaan tutoriksi voi ilman muuta hakea myös usealle aloittavalle ryhmälle.

 

Kansainvälinen tutorointi 2 op

Tavoitteena on, että kv-tutorina toimittuaan opiskelija osaa

 

 • perehdyttää kansainvälisiä vaihto- tai tutkinto-opiskelijoita opiskeluympäristöön ja opiskelupaikkakunnan palveluihin

 • ottaa toiminnassaan huomioon erilaisten kulttuurien eroavaisuudet

 

Kv-tutorina voi toimia lukukauden kerrallaan, mutta halutessaan opiskelija voi hakea kv-tutoriksi useita kertoja.

 

Opiskelijatutoroinnin koordinointi 3 op

Tavoitteena on, että opiskelija osaa:

 • suunnitella, organisoida ja kehittää tutortoimintaa

 • kouluttaa opiskelijatutoreita

 • toimia yhteistyössä muiden kanssa ja raportoida toiminnasta

 

Opiskelijatutortoiminnan koordinoinnista vastuu on paikallisilla jaostoilla ja näiden tutorvastaavilla.