top of page

O'Diako Turussa

Turun kampuksen toimintaa voit seurata:

Instagramista @odiako_turku 

Facebookista @O'Diako Turku

Yhteystiedot

 

Tutorointi

Suvi Pietilä

Tapahtumat ja kulttuuri

Riikka Lankinen

 

Sähköpostit muotoa etunimi.sukunimi(at)student.diak.fi

Jaoston yhteissähköposti: turku(at)odiako.fi

odiako turku.png

Jaostotoiminta Turussa

Turun jaostossa toimii yhdessä tiivis porukka opiskelijoidemme asiaa ja hyvinvointia ajaen. Jaostomme pitää vaalit aina syyskaudella ja yksi jaosto toimii vuodenvaihteesta vuodenvaihteeseen, vuosi kerrallaan. Vaaleista ilmoitetaan someissa ja sähköpostilla. Turun jaoston löytää helpoiten somesta, esimerkiksi Instagramista: odiako_turku, Facebookista: O’Diako Turku, sekä sähköpostista: turku@odiako.fi. Lisäksi kampukselta löytyy jaoston oma ilmoitustaulu, palautelaatikko ja postilokero. Jaosto kokoustaa noin kerran kuussa ja helpoiten niistä saa tiedon kysymällä. Satunnaisesti kokouksista tiedotetaan myös somessa.

 

Mitä jaostolaiset tekevät?

 

Puheenjohtaja: Puheenjohtaja toimii jaostossa porukan vetäjänä. Puheenjohtaja siis huolehtii, että jaoston toiminta pysyy voimissaan ja osa-alueet toimivat niin kuin pitää. Puheenjohtaja huolehtii kokouksien järjestymisestä ja niiden pöytäkirjoista. Puheenjohtaja on myös mahdollisesti yhteyksissä muihin tahoihin jaostoa koskevissa asioissa.

 

Varapuheenjohtaja: Avustaa puheenjohtajan tehtävissä. Voi toimia esimerkiksi kokousten kirjurina, kirjoittaa viestejä tai hoitaa muita tehtäviä puheenjohtajan töitä helpottamaan. Tarvittaessa tuuraa puheenjohtajaa mahdollisissa poissaolotilanteissa.

 

Sopokopo: Sosiaalipoliittinen vastaava huolehtii opiskelijoiden hyvinvoinnista. Hän kokoustaa hyvinvointiryhmän kanssa säännöllisesti, jolloin ajetaan opiskelijoiden asioita kampuksella. Sopokopo välittää eteenpäin esimerkiksi opiskelijoiden huolia ja toiveita liittyen opintoihin ja opiskeluun.

 

Tutorvastaava: Tutorvastaava toimii väylänä tutoreiden ja jaoston välillä. Hän tiedottaa muuta jaostoa esimerkiksi uusien opiskelijoiden kuulumisista ja mahdollisista tapahtumista. Tutorvastaava huolehtii, että tutortoiminta sujuu hyvin ja häneltä tutorit voivat kysyä tarpeen tulle neuvoa. Tutorvastaavat hakevat jaostoon jaostovaaleissa, mutta erikseen tutoriksi voi hakea keväisin. Tutorit toimivat aina kesästä (pääsykokeet) seuraavaan kevääseen. Tutorhausta ilmoitetaan opiskelijoille somessa ja sähköpostilla.

 

Tapahtuma -ja kulttuurivastaava: Vastaa tapahtumien suunnittelusta ja järjestämisestä. Lisäksi hoitaa yhteistyöasioita tapahtumiin ja muihin opiskelijajärjestöihin liittyen.

 

Liikuntavastaava: Järjestää erilaisia liikunta -ja hyvinvointitapahtumia opiskelijoille, sekä tiedotta opiskelijoita Turun eri liikuntamahdollisuuksista.

 

Somevastaava: Hoitaa jaoston tiedottamista ja ylläpitää jaoston somekanavia. Suunnittelee ja tekee julkaisuja, sekä jakaa kanavissamme opiskelijoitamme koskevia juttuja.

 

Hengellinen vastaava: Järjestää opiskelijoille hengellisyyteen liittyviä hetkiä ja tekemistä, esimerkiksi rukoushetki tai raamatun tuunauspiiri.

 

Yhteistyö

Turun jaoston toimii yhteistyössä Campussportin kanssa ja välitämme säännöllisesti opiskelijoillemme tietoa Campussportin toiminnasta. Lisäksi jaosto aloitti syksyllä 2021 yhteistyön Turun Sanomien kanssa ja siitä tietoa tulee someihin, sekä kampukselle. Yhteistyön johdosta Turun kampuksen opiskelijoille on tarjouksia Turun Sanomien palveluista.

Lue lisää Campussportin sivuilta ja ohjeet jäseneksi liittymisestä löydät täältä!

bottom of page