top of page
IMG_2989_edited.jpg

Tule mukaan toimintaan!

Liity jäseneksi 

Suuri osa toiminnastamme rahoitetaan jäsenmaksuilla eli liittymällä jäseneksi saat paitsi opiskelijakorttiedut myös tuet edellytyksiämme tarjota palveluja, järjestää tapahtumia ja luoda entistä parempaa opiskelijayhteisöä. Tutustu siis opiskelijakortin tilausohjeisiin, ja liity jäseneksi.

 

Hae edustajistoon

Edustajiston vaalit järjestetään aina loppusyksystä, ja valittu edustajisto toimii kalenterivuoden kerrallaan. Vaalista tiedotetaan sähköpostitse ja nettisivuilla. Edustajistoon valitaan 12 jäsentä ja max. 12 varajäsentä. Edustajisto päättää opiskelijakunnan suurista linjoista eli hyväksyy toimintasuunnitelman ja talousarvion, nimittää hallituksen ja ammattikorkeakoululaissa määritellyt opiskelijaedustajat.

 

Edustajiston rooli on tärkeä, mutta ajallisesti se ei vaadi paljon. Edustajisto kokoontuu keskimäärin 3-6 kertaa vuodessa ja kokoukseen voi osallistua etäyhteydellä. Edustajistolle järjestetään kauden alussa perehdytys, joten aikaisempi järjestökokemus ei ole pakollinen. Edustajistossa toimimisesta voi saada 2 op vapaavalintaisiin opintoihin.

Edustajistoon voivat asettua ehdolle ainoastaan O'Diakon jäsenet.

 

Hae hallitukseen

Hallitusvalinnat tehdään edustajistovaalin jälkeen uuden edustajiston järjestäytymiskokouksessa. Hallitukseen valitaan puheenjohtaja, varapuheenjohtaja sekä 4-7 jäsentä. Valittujen on oltava O'Diakon jäseniä tai liityttävä jäseneksi.

 

Hallituksella on kokonaisvastuu opiskelijakunnan toiminnasta. Hallitustyöskentely edellyttää osallistumista kokouksiin noin kerran kuussa sekä aktiivista työskentelyä omalla toimintasektorilla sekä valmiutta osallistua erilaisiin seminaareihin ja työryhmiin. Hallituksen jäsenillä on paikallistoimintaan nähden koordinointivastuu eli he huolehtivat, että jaostojen saman alan vastuuhenkilöt saavat tarvittavat tiedot ja taidot tehtävänsä hoitamiseen. Myös hallitus perehdytetään tehtäviinsä ennen toimikautta.

 

Hallitukselle maksetaan pientä palkkiota ja hallituksen puheenjohtaja voi saada toiminnastaan 5 op ja jäsenet 3 op.

 

Hae jaoston hallitukseen

Paikallisjaostoja on Turussa, Porissa ja Oulussa. Eri kampusten jaostot hoitavat jaostonsa täydennyshaun hieman eri tavalla ja eri aikoihin. Parhaiten pysyt mukana täydennyshauista seuraamalla kunkin kaupungin jaoston some kanavia.

Jaosto huolehtii kampuspaikkakuntansa Diakin opiskelijoiden opiskeluhyvinvoinnista, liittymisestä opiskeluyhteisöön ja tuo kampuksen opiskelijoiden äänen kuuluviin sidosryhmissä ja organisaation sisäisesti. Jaostot järjestävät myös yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa opiskelijatapahtumia laidasta laitaan erilaisissa elämäntilanteissa oleville. Jaosto huolehtii, että kampuksella on toimiva tutorointi.

Jaostotoiminnassa mukana olevat voivat hakea toiminnasta opintopisteitä

Jaoston jäsenenä toimiminen (jaoston jäsen) 3 op

Opiskelijakunnan paikallisjaoston johtaminen (jaoston puheenjohtaja) 3 op

Kansainvälisten opiskelijoiden tutoroinnista (kansainvälisyysvastaava) 2 op

Opiskelija tutoroinnin koordinoinnista (tutorvastaava) 3 op

Diakin ja koulutusalan markkinointi (somevastaava/Diakin mainostus tapahtumissa) 1 op

Hae tutoriksi

Tutortoimintaan haetaan mukaan uusia tutoreita eri tavoin riippuen kampuksesta.  Parhaiten pysyt mukana täydennyshauista seuraamalla kunkin kampuksen O’Diakon omia some kanavia.

Tutorit auttavat, ohjaavat ja opastavat aloittavia opiskelijoita sopeutumaan uuteen opiskeluympäristöön ja pääsemään mukaan opiskeluyhteisöön. He neuvovat opiskeluun liittyvissä asioissa, parantavat oppilaitoksen ilmapiiriä sekä vaikuttavat opiskelijakunnan toimintaan. Tutorit ovat mukana toteuttamassa O’Diakon tapahtumia. Tutorilla itsellään on omakohtaista kokemusta opiskelusta. Hän voi auttaa vertaisena uusia opiskelijoita eli fukseja ja tarvittaessa auttaa fuksia ottamaan asioista selvää tai ohjaa eteenpäin. Tutor perehdyttää opiskelijoita opiskelijakulttuuriin ja kiinnittää yhteisöön.

Tutortoiminnasta voi hakea opintopisteitä

Tutorina toimiminen 2 op

(Riippuen kampuksesta voit toimia tutorina vaihto-opiskelijoille 2 op)

 

Hae opiskelijaedustajaksi

Opiskelijaedustajia Diakin hallinnon toimielimiin (Diakin hallitus ja tutkintolautakunta) haetaan yleensä loppukeväästä. Tehtävä kestää yleensä vähintään vuoden, riippuen toimielimestä. Hausta tiedotetaan sähköpostitse.

 

Diakin hallituksessa toimimisesta voi saada 3 op, lautakunnasta 2 op.

Materiaalipankki

bottom of page