top of page

O’Diakon edustajiston täydennysvaali 2021

Täydennysvaalin tulos

 

O’Diakon edustajiston täydennysvaali ehdokasasettelu oli käynnissä 3.11.-10.11.2021. Ehdolle asettui 1 henkilö. Koska ehdokkaita oli vähemmän kuin paikkoja, kaikki ehdokkaat valittiin ilman äänestystä. Valituksi tuli Minna Kosunen.

 

Onnittelemme Minnaa ja kiitämme valmiudesta kantaa vastuuta yhteisestä opiskelijakunnastamme! 

 

O’Diakon jäsenillä on oikeus valittaa tästä päätöksestä 14 päivän kuluessa sen julkaisusta. Valitukset osoitetaan opiskelijakunnan toiminnanjohtajalle osoitteeseen toiminnanjohtaja(at)odiako.fi. Toiminnanjohtaja toimittaa valitukset keskusvaalilautakunnalle.

Alkuperäinen vaalikuulutus

Asetu ehdolle 10.11. klo 12.00 mennessä ja äänestä 22.11.-29.11.2021! 

Mikä se edustajisto sitten on?

 • 12 O’Diakon ylintä päätösvaltaa käyttävää henkilöä, ja heidän varahenkilönsä. Täydennysvaalissa valitaan 6 varsinaista jäsentä ja enintään 12 varajäsentä.

 • Paikka, johon kuka tahansa O’Diakon jäsen voi hakea.

 • Päättää O’Diakon toimintasuunnitelmasta (mitä tehdään?), talousarviosta (mihin laitetaan rahaa?) sekä tärkeimmistä henkilövalinnoista (O’Diakon hallitus ja tärkeimmät opiskelijaedustajat).

Mitä siitä saa?

 • Järjestökokemusta (joidenkin työ- tai poliittinen ura on voinut saada alkunsa O’Diakon edustajistosta!)

 • Mahdollisuuden tavata ja keskustella muiden kampusten opiskelijoiden kanssa

 • Vain edustajiston jäsenille jaettavan haalarimerkin

Mitä se vaatii?

 • Osallistumista 1–2 kokoukseen vuoden 2021 aikana Helsingissä tai etäyhteydellä

 • Etäyhteyttä käyttävien osalta toimivan tietokoneen, nettiyhteyden ja laitteet, joilla voi kuulla kokousosallistujien puheen ja puhua itse (etäyhteyttä käyttävät vastaavat itse laitteistonsa toimivuudesta).

 • Joustavaa ja positiivista suhtautumista kahden kielen (suomi ja englanti) käyttöön kokouksissa ja muussa viestinnässä.

 • O’Diakon jäsenyyden: Jäsenmaksun on oltava maksettu ehdokasasettelun päättyessä. 

Mitä nyt?

 • Huolehdi, että jäsenyytesi on kunnossa yllä mainitulla tavalla.

 • Ilmoittaudu vaaleihin 10.11. klo 12.00 mennessä sähköisellä lomakkeella. Täytä tiedot mahdollisimman huolellisesti. 

Mitä vaaleissa tapahtuu?

 • Vaaleissa äänioikeutettuja ovat kaikki opiskelijakunnan jäsenet, jotka ovat maksaneet jäsenmaksunsa viimeistään 10.11.2021.

 • Äänioikeutetut (O’Diakon jäsenet) saavat tiedon äänioikeudestaan 12.11.2021. Jos äänioikeutettu ei jostain syystä ole vaaliluettelossa, oikaisua voi pyytää 19.11.2021 mennessä sähköpostitse toiminnanjohtaja(at)odiako.fi

 • Äänioikeutetut äänestävät ehdokkaita riippumatta kampuksesta. Äänestys tapahtuu sähköisesti.

Lisätietoa vaalien järjestämistä koskevista määräyksistä on saatavilla opiskelijakunnan säännöistä sekä vaaliohjesäännöstä.

bottom of page