top of page

O'Diako Porissa

O'Diako Porissa tapahtuu!

Porin kampuksen toimintaa voit seurata:

Instagramista @odiako_pori

Facebookista O'Diako Pori

Yhteystiedot

 

Puheenjohtaja Minna Kosunen

Varapuheenjohtaja Joona Rostedt

Markkinointi ja some Jenni Tenhunen, Sofia Hoffrén

Tapahtumat Mia Mäkitalo, Janita Kaipainen

Liikunta Eetu Laaksonen, Sofia Hoffrén, (Kia Kavander)

Sosiaali- ja koulutuspolitiikka Sani Salo

 

Ammattiliitot Eetu Laaksonen

Tutorointi Unna Pohjavirta, Lotta Ruhkala

Kansainvälisyys Riina Siltanen, Ilona Lehtimäki

Hengellisyys Joona Rostedt

 

Porin tutorit

Kaikki jaoston jäsenet toimivat tutoreina ja heidän lisäkseen myös seuraavat henkilöt:

 

Jutta Tunkkari Lilijana Canjura-Jokinen

Sara Salminen

Roni Peltomaa

Ville Vesa

Oona Yrttimaa

Jemina Kurki

Nilla Kuosa

Terhi Vuorijärvi

 

Jaoston yhteissähköposti: pori(at)odiako.fi

Jäsenten sähköpostit muotoa etunimi.sukunimi(at)student.diak.fi.

Jaoston puheenjohtaja johtaa jaoston toimintaa ja vastaa sen toiminnasta. Hänen tehtävänään on kehittää jaoston toimintaa sekä toimia Porin-kampuksen opiskelijoiden äänenä eri työryhmissä ja muissa vaikuttamisen kanavissa. O’Diako Porin jaoston puheenjohtaja ylläpitää ja kehittää yhteistyötä järjestöjen ja korkeakoulujen välillä sekä organisaation sisäisesti.

Jaoston varapuheenjohtaja toimii jaoston puheenjohtajan sijaisena tehtävissä, mikäli puheenjohtaja on estynyt. Tällaisia asioita voivat olla esimerkiksi jaostokokouksen johtaminen tai erilaisissa edustustehtävissä toimiminen. Yleisesti hän auttaa ja tukee puheenjohtajaa tehtävissään.

Markkinointi- ja somevastaavan vastuulla on pitää Porin jaosto sosiaalisen median sivut ajan tasalla ja tiedottaa opiskelijoita heitä koskevista asioista. Vastaava tekee tiivistä yhteistyötä muiden vastaavien kanssa, kun tiedottaa esimerkiksi tapahtumista tai liikuntamahdollisuuksista. Somevastaava kehittää ja ideoi uusia materiaaleja käytettäväksi tiedottamiseen ja mainostamiseen.

Tapahtumavastaavalla on päävastuu tapahtumien organisoinnista ja koordinoinnista Porin jaostossa. Hänen tehtävänään on suunnitella tapahtumien toteutusta ja sopia käytännön järjestelyistä, yhteistyökuvioista ja tapahtumien sisällöistä. Tapahtumavastaava tekee tiivistä yhteistyötä kaikkien tapahtumaa järjestämässä olevien kanssa ja huolehtii toimijoiden välisestä kommunikoinnista.

Liikuntavastaava suunnittelee ja koordinoi liikuntaa ja siihen liittyviä tapahtumia sekä ylläpitää ja kehittää yhteistyötä eri tahojen (oppilaitokset, CampusMoWe, muut liikunta- ja hyvinvointipalvelut) kanssa. Hän edistää ja luo uusia liikunnallisia mahdollisuuksia opiskelijoille.

Sosiaali- ja koulutuspolitiikka vastaavan (sopokopo) tehtävänkuvaan kuuluu opiskelijoiden edunvalvonnasta huolehtiminen ja auttaminen opiskeluun ja opintoihin liittyvissä asioissa. Sopokopo toimii myös Porin-kampuksen opiskeluhyvinvointityöryhmässä, jonka tarkoituksena on edistää opiskelijoiden hyvinvointia ottamalla huomioon heidän toiveensa ja tarpeensa. Hän tekee tiivistä yhteistyötä etenkin somevastaavien kanssa.

Ammattiliittovastaava huolehtii ammattiliittojen kanssa tehtävästä paikallisesta yhteistyöstä ja mahdollisista yhdessä järjestettävistä tapahtumista heidän kanssaan (Tehyn Porin aluetoimisto sekä Talentia Satakunta ry). Hän tapaa ammattiliittojen edustajia vähintään kerran lukukaudessa.

Tutorvastaava koordinoi tutortoimintaa. Hän perehdyttää tutorit sekä järjestää tutorkokoukset, joissa käydään läpi ajankohtaisia tutorointiin liittyviä asioita ja ideoidaan mahdollisia tapahtumia. Tutorvastaava tekee tiivistä yhteistyötä jaoston puheenjohtajan kanssa.

 

Kansainvälisyysvastaavan (kv-vastaavan) tehtävänä on ottaa vastaan uudet vaihto-opiskelijat Porin-kampukselle. Hän suunnittelee ja koordinoi vaihto-opiskelijoille suunnattuja tapahtumia ja materiaaleja yhteistyössä Porin muiden opiskelijajärjestöjen kanssa. Hänen tehtävänään on yleisesti edistää kansainvälisyyttä O'Diakon Porin jaoston toiminnassa ja huolehtia, että kv-opiskelijoilla on samanlaiset opiskelu- ja vapaa-ajan mahdollisuudet kuin muillakin opiskelijoilla.

Hengellisyysvastaava suunnittelee ja toteuttaa hengellistä toimintaa yhdessä oppilaitostyöntekijöiden kanssa. Yhteistyökumppaneina ovat eri seurakunnat. Hengellisyysvastaava ideoi ja kehittää hengellistä toimintaa Porin-kampuksen opiskelijoille ja luo yhteistyökuvioita hengellisyyteen liittyen.

Tutorit auttavat, ohjaavat ja opastavat aloittavia opiskelijoita sopeutumaan uuteen opiskeluympäristöön ja pääsemään mukaan opiskeluyhteisöön. He neuvovat opiskeluun liittyvissä asioissa, parantavat oppilaitoksen ilmapiiriä sekä vaikuttavat opiskelijakunnan toimintaan. Tutorit ovat mukana O’Diako Porin jaoston tapahtumien suunnittelussa ja järjestämisessä sekä halutessaan järjestävät opiskelijoille itsenäisesti tapahtumia.

- tutorilla omakohtaista kokemusta opiskelusta

- voi auttaa vertaisena uusia opiskelijoita eli fukseja

- tarvittaessa auttaa fuksia ottamaan asioista selvää tai ohjaa eteenpäin

- perehdyttää opiskelijakulttuuriin ja kiinnittää yhteisöön

O'Diako Porin yhteistyökumppanit

Opiskelijatalo Saikku

Saikku on uniikki Satakuntalaisen opiskelijakulttuurin keskipiste ja kohtaamispaikka. Saikku on toteutettu yliopistokeskuksen ja ammattikorkeakoulujen opiskelijayhdistysten yhteistyönä eikä mistään muualta Suomesta löydy vastaavaa. Saikun toiminta on keskittynyt jo kymmenen vuoden ajan opiskelijakulttuurin ylläpitämiseen ja sen kehittämiseen.

Opiskelijataloa hallinnoi Satakunnan opiskelijatalo ry, jossa jäseninä ovat Pointer ry, Opiskelijakunta SAMMAKKO ja Diakonia-ammattikorkeakoulun opiskelijakunta O'Diako. Sille valitaan vuosittain hallitus, jonka tehtävänä on hoitaa Saikun asioita. Saikun tiloja (juhlatila ja saunatila) voi vuokrata edulliseen hintaan yhdessä tai erikseen. Pointerin, SAMMAKKOn ja O'Diakon jäsenet voivat vuokrata tiloja erityishintaan.

Lisätietoja Saikun nettisivuilta.

 

CampusMoWe

CampusMoWe tarjoaa Satakunnan alueen korkeakouluopiskelijoille sekä korkeakoulujen henkilöstölle monipuolisia ja edullisia liikunta- ja hyvinvointipalveluita Porissa, Raumalla, Kankaanpäässä ja Huittisissa.

Lisätietoja CampusMoWen nettisivuilta.

 

Satakunnan ammattikorkeakoulu, SAMK

SAMKissa opiskelee noin 6000 opiskelijaa

ja siellä työskentelee 400 henkilöä.

Lisäätietoa SAMKin nettisivuilta.  

 

Opiskelijakunta SAMMAKKO

Opiskelijakunta SAMMAKKO edustaa kaikkia SAMKin opiskelijoita.

Lisätietoa SAMMAKKOsta nettisivuilta.  

 

SAMKin opiskelijayhdistykset

Porin yhdistyneet sosiaali- ja terveysalan opiskelijat PYSTI ry on SAMKin sosiaali- ja terveysalan opiskelijoiden opiskelijayhdistys. Heidät tunnistat vihreistä haalareista valkoisilla logoilla. Lisää heidän toimintaansa Instagramissa.

 

Porin Tradenomiopiskelijat PORA ry on SAMKin liiketalouden opiskelijoiden opiskelijayhdistys. Heidät tunnistat mustista haalareista oransseilla logoilla. Lisää heidän toimintaansa Instagramista.

 

Porin Insinööriopiskelijat PIO ry on SAMKin insinööriopiskelijoiden opiskelijayhdistys. Heidät tunnistat sinisistä haalareista valkoisilla logoilla. Lisää heidän toimintaansa Instagramissa.

 

Porin restonomiopiskelijat PoResto ry on SAMKin restonomiopiskelijoiden opiskelijayhdistys. Heidät tunnistat pinkeistä haalareista valkoisilla logoilla. Lisää heidän toimintaansa Instagramissa.

 

 

Porin yliopistokeskus, UCPori

Porin yliopistokeskus on 1 400 opiskelijan, 150 asiantuntijan ja kahden yliopiston muodostama, verkostomaisesti toimiva monitieteinen yhteisö.

Lisätietoa Porin yliopistokeskuksesta löydät nettisivuilta.

 

Porin ylioppilasyhdistys Pointer ry

Porin Ylioppilasyhdistys Pointer ry on Porin yliopistokeskuksen opiskelijoiden opiskelijayhdistys ja se edustaa kaikkia UCPorissa opiskelevia.

 

Lisätietoja Pointerin toiminnasta löydät heidän nettisivuiltaan.

 

UCPorin ainejärjestöt

Porin kylterit - PorKy ry on Turun yliopiston Kauppakorkeakoulun Porin yksikön opiskelijoiden ainejärjestö. Lisätietoja PorKyn toiminnasta löydät heidän nettisivuiltaan.

 

Kulma ry edustaa Turun yliopiston kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen koulutusohjelman opiskelijoita ja on heidän ainejärjestönsä. Lisätietoa Kulman toiminnasta löydät heidän nettisivuiltaan.  

Oppilaitostyöntekijät

Oppilaitosteologin tai oppilaitosdiakonin kanssa voit keskustella luottamuksellisesti esimerkiksi henkilökohtaisista mieltäsi askarruttavista kysymyksistä, jaksamisesta, opiskeluun liittyvistä asioista tai uskonnollisista ja hengellisistä asioista. Heidän kanssaan voit keskustella kaikesta opiskelijan elämään liittyvästä.

Oppilaitosteologi Heikki Hesso: 0400 309 459, heikki.hesso@evl.fi

Oppilaitosdiakoni Johanna Simola: 0400 309 771, johanna.simola@evl.fi

 

Tehyn Porin aluetoimisto

Tehy on sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan ammattijärjestö, johon voit liittyä jo opintojen aikana opiskelijajäseneksi. O’Diako toimii yhteistyössä Tehyn kanssa ja Porin jaosto tekee erityisesti Tehyn Porin aluetoimiston kanssa yhteistyötä.

Tehyn Porin aluetoimisto

 

Talentia Satakunta ry

Talentia on sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö, johon voit liittyä jo opintojen aikana opiskelijajäseneksi. O’Diako toimii yhteistyössä Talentian kanssa ja Porin jaosto tekee erityisesti Talentia Satakunnan kanssa yhteistyötä.

Talentia Satakunta ry

 

MLL:n Satakunnan piiri

Lisätietoja MML:n Satakunnan piiristä löydät heidän nettisivuiltaan.

odiako pori vuosikello.png

Hae paikallisjaostoon

Hausta Porin paikallisjaostoon ilmoitetaan aina O'Diako Porin sosiaalisissa medioissa.

Porin jaoston huolehtii Porin diakilaisten opiskeluhyvinvoinnista, liittymisestä opiskeluyhteisöön ja tuo kampuksen opiskelijoiden äänen kuuluviin sidosryhmissä ja organisaation sisäisesti. Porin jaosto järjestää myös yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa opiskelijatapahtumia laidasta laitaan erilaisissa elämäntilanteissa oleville. Jaosto huolehtii, että kampuksella on toimiva tutorointi.

Jaostotoiminnassa mukana olevat voivat hakea toiminnasta opintopisteitä

Jaoston jäsenenä toimiminen (jaoston jäsen) 3 op

Opiskelijakunnan paikallisjaoston johtaminen (jaoston puheenjohtaja) 3 op

Kansainvälisten opiskelijoiden tutoroinnista (kansainvälisyys vastaava) 2 op

Opiskelija tutoroinnin koordinoinnista (tutor vastaava) 3 op

Diakin ja koulutusalan markkinointi (some vastaava/Diakin mainostus tapahtumissa) 1 op

 

Hae tutoriksi 

Tutorhaku tapahtuu kaksi kertaa vuodessa. Parhaiten pysyt mukana täydennyshauista seuraamalla O’Diako Porin omia some-kanavia.

Tutorit auttavat, ohjaavat ja opastavat aloittavia opiskelijoita sopeutumaan uuteen opiskeluympäristöön ja pääsemään mukaan opiskeluyhteisöön. He neuvovat opiskeluun liittyvissä asioissa, parantavat oppilaitoksen ilmapiiriä sekä vaikuttavat opiskelijakunnan toimintaan. Tutorit ovat mukana toteuttamassa O’Diakon tapahtumia. Tutorilla itsellään on omakohtaista kokemusta opiskelusta. Hän voi auttaa vertaisena uusia opiskelijoita eli fukseja ja tarvittaessa auttaa fuksia ottamaan asioista selvää tai ohjaa eteenpäin. Tutor perehdyttää opiskelijoita opiskelijakulttuuriin ja kiinnittää yhteisöön.

Tutortoiminnasta voi hakea opintopisteitä

Tutorina toimiminen 2 op

Opiskelijana Satakunnassa

odiako pori.png
bottom of page