top of page

Paikallistoiminta Diakin kampuksilla

O'Diakon hallitus vastaa valtakunnallisen toiminnan lisäksi paikallistoiminnasta Helsingissä.

Muilla kampuksilla O'Diakon paikallistoimintaa toteuttavat paikallisjaostot. Jaostot huolehtivat paikallistason edunvalvonnasta, tutoroinnista, liikuntapalveluista sekä järjestävät tapahtumia omalla kampuksella.

Jaostoilla on käytössä yleissähköposti muotoa paikkakunta(at)odiako.fi.

 

Jaostotoiminnasta voi saada opintopisteitä vapaasti valittaviin opintoihin:

Opiskelijakunnan ja paikallisjaoston hallituksen jäsenyys 3 op ja Opiskelijakunnan paikallisjaoston johtaminen 3 op

Tavoitteet:

-osaa kokoustekniikan perusteet
- pystyy vastuulliseen ja sitoutuneeseen toimintaan opiskelijajärjestön toimin-nassa oman vastuualueensa mukaan
- osaa aloitteellisen ja kehittävän työtavan, kykenee ongelmanratkaisuun ja päätök-sentekoon

 

Sisällöt:
• koulutuspolitiikka, sosiaalipolitiikka, tutortoiminta, kansainvälinen toiminta, tiedotus, järjestöyhteistyö, ura- ja rekrytointitoiminta
• tapahtumat, seminaarit ja koulutukset

• kokoustekniikka

Hyväksyntä O’Diakon toiminnanjohtajalta, toiminnanjohtaja@odiako.fi

bottom of page