Opintopisteet ja osaaminen

Tutoroinnista on mahdollista hakea opintopisteitä sekä pyytää työtodistus. Opintopisteiden saamiseksi opiskelijan tulee kirjoittaa toiminnastaan Diakin asetuksilla 1-3 sivun raportti, josta ilmenevät seuraavat asiat:

 • Opintojakso, haettu pistemäärä sekä omat tiedot ja opinto-ohjaaja
 • Kuvaus toiminnasta ja työaikaseuranta: toimintaan käytetty aika ja toiminnan sisältö
 • Arviointi: merkittävimmät asiat ja onnistumiset
 • Arviointi omasta oppimisesta
 • Toiminnan kehittämisehdotukset
 • (mahdollisen seuraajan perehdytys)

Raportti palautetaan O'Diakon tutoroinnista vastaavalle asiantuntijalle, miro.leporanta[at]odiako.fi. Työtodistuksen saa samalta henkilöltä pyydettäessä.

Tutoreilta kerätään myös erikseen ja nimettömänä palautetta, johon on suositeltavaa vastata tutortoiminnan kehittämiseksi. Tästä tiedotetaan tutoreille erikseen.

Opiskelijatutortoiminta, 2 op

Tavoitteena on, että opiskelija osaa:

 • ohjata muita opiskelijoita vertaistuen avulla
 • opiskelijatutortoiminnan periaatteet ja käytännöt
 • perehdyttää uusia opiskelijoita opiskeluympäristöön ja opiskelupaikkakunnan palveluihin
 • tukea opintonsa aloittavaa opiskelijaa opintojen ja opiskelijaelämän haasteissa

Vertaistutorina toimitaan yksi lukukausi kerrallaan, mutta halutessaan tutoriksi voi ilman muuta hakea myös usealle aloittavalle ryhmälle.

Kansainvälinen tutorointi, 2 op

Tavoitteena on, että kv-tutorina toimittuaan opiskelija osaa

 • perehdyttää kansainvälisiä vaihto- tai tutkinto-opiskelijoita opiskeluympäristöön ja opiskelupaikkakunnan palveluihin
 • ottaa toiminnassaan huomioon erilaisten kulttuurien eroavaisuudet
Kv-tutorina voi toimia lukukauden kerrallaan, mutta halutessaan opiskelija voi hakea kv-tutoriksi useita kertoja.

Opiskelijatutoroinnin koordinointi, 3 op

Tavoitteena on, että opiskelija osaa:

 • suunnitella, organisoida ja kehittää tutortoimintaa
 • kouluttaa opiskelijatutoreita
 • toimia yhteistyössä muiden kanssa ja raportoida toiminnasta
Opiskelijatutortoiminnan koordinoinnista vastuu on paikallisilla jaostoilla ja näiden tutorvastaavilla.