Kielitutortoiminta

Kielitutortoiminnassa autat muita oppimaan kieltä, jota itse osaat hyvin. Toiminnan muodot voivat vaihdella sinun ja tutoroitavasi toiveiden mukaan, mutta sisältö ja aikataulut on suunniteltava itsenäisesti. Tärkeintä on harjoitella kieltä vapaamuotoisissa ja mukavissa tilanteissa. Voit tutoroida yhtä tai useampaa ihmistä kerralla.

Kielitutortoiminnasta voit saada 2 opintopistettä vapaasti valittaviin opintoihin. Katso ohjeet opintopisteiden hakemisesta.

Tavoitteet:

  • osaa suunnitella ja ohjata vieraan kielen harjoitteluun tähtääviä keskustelutilanteita
  • osaa ymmärtää ja huomioida vieraan kielen puhumiseen liittyviä haasteita
  • osaa tukea ja rohkaista opiskelijakollegoitaan vieraan kielen käytössä
  • osaa luoda turvallisen ja rohkaisevan ilmapiirin kielen harjoittelu- ja keskustelutilanteissa
  • osaa ideoida ja kehittää yksilöllisiä lähestymistapoja kielen keskustelu- ja harjoittelutilanteisiin
Sisällöt:
  • kahdenkeskisten keskustelu- ja harjoittelutilanteiden suunnittelu
  • yhteistyö kieltenopettajan kanssa kielten tukea tarvitsevien opiskelijakollegoiden löytämiseksi ja toiminnan käynnistämiseksi
  • kahdenkeskisten keskustelu- ja harjoittelutilanteiden toteutus

Kysyttävää?

Kaisa Muhonen, O'Diakon hallituksen jäsen, tutorointi ja kansainväliset asiat, international(at)odiako.fi