Häirintäyhdyshenkilöt

Häirinnällä tarkoitetaan epämiellyttävää ja ei-toivottua toiseen ihmiseen kohdistuvaa käyttäytymistä. Häirintä voi olla ikävää viestittelyä, ulkopuolelle jättämistä sekä henkistä tai fyysistä kiusaamista. Tekijänä voi olla Diakin henkilökunnan jäsen tai toinen opiskelija, ja häirintää voi tapahtua niin koulussa, tapahtumissa kuin sosiaalisessa mediassa.

Jos koet häirintää, voit olla yhteydessä O'Diakon häirintäyhdyshenkilöihin Iida Tuomolaan ja JP Tulijokeen. Häirintäyhdyshenkilöt toimivat opiskelijan tukena, ja vievät tarvittaessa ja opiskelijan halutessa asiaa eteenpäin. Opiskelija saa itse valita kumman häirintäyhdyshenkilön kanssa hän asioi ja kaikkien yhteydenottojen suhteen noudatetaan salassapitovelvollisuutta.

Ota rohkeasti yhteyttä O'Diakon ongelmatilannelomakkeella!