Tule mukaan

Vaikka pyrimmekin toiminnassamme tasalaatuisuuteen ajasta ja paikasta riippumatta, on toimintamme vahvasti "jäsenistömme näköistä". Toisin sanoen: Mitä enemmän toiminnassamme on mukana ihmisiä, sitä enemmän voimme yhdessä tehdä. Alla esitellään muutamia tapoja, miten sinä voit olla opiskelijan huomista rakentamassa.

Liity jäseneksi

Suuri osa toiminnastamme rahoitetaan jäsenmaksuilla eli liittymällä jäseneksi saat paitsi opiskelijakorttiedut myös tuet edellytyksiämme tarjota palveluja, järjestää tapahtumia ja luoda entistä parempaa opiskelijayhteisöä. Tutustu siis opiskelijakortin tilausohjeisiin, ja liity jäseneksi.

Hae edustajistoon

Edustajiston vaalit järjestetään aina loppusyksystä, ja valittu edustajisto toimii kalenterivuoden kerrallaan. Vaalista tiedotetaan sähköpostitse ja nettisivuilla. Edustajistoon valitaan 12 jäsentä ja max. 12 varajäsentä. Edustajisto päättää opiskelijakunnan suurista linjoista eli hyväksyy toimintasuunnitelman ja talousarvion, nimittää hallituksen ja ammattikorkeakoululaissa määritellyt opiskelijaedustajat.

Edustajiston rooli on tärkeä, mutta ajallisesti se ei vaadi paljon. Edustajisto kokoontuu keskimäärin 3-6 kertaa vuodessa ja kokoukseen voi osallistua etäyhteydellä. Edustajistolle järjestetään kauden alussa perehdytys, joten aikaisempi järjestökokemus ei ole pakollinen. Edustajistossa toimimisesta voi saada 2 op vapaavalintaisiin opintoihin.

Edustajistoon voivat asettua ehdolle ainoastaan O'Diakon jäsenet.

Hae hallitukseen

Hallitusvalinnat tehdään edustajistovaalin jälkeen uuden edustajiston järjestäytymiskokouksessa. Hallitukseen valitaan puheenjohtaja, varapuheenjohtaja sekä 4-7 jäsentä. Valittujen on oltava O'Diakon jäseniä tai liityttävä jäseneksi.

Hallituksella on kokonaisvastuu opiskelijakunnan toiminnasta. Hallitustyöskentely edellyttää osallistumista kokouksiin noin kerran kuussa sekä aktiivista työskentelyä omalla toimintasektorilla sekä valmiutta osallistua erilaisiin seminaareihin ja työryhmiin. Hallituksen jäsenillä on paikallistoimintaan nähden koordinointivastuu eli he huolehtivat, että jaostojen saman alan vastuuhenkilöt saavat tarvittavat tiedot ja taidot tehtävänsä hoitamiseen. Myös hallitus perehdytetään tehtäviinsä ennen toimikautta.

Hallitukselle maksetaan pientä palkkiota ja hallituksen puheenjohtaja voi saada toiminnastaan 5 op ja jäsenet 3 op.

Hae jaoston hallitukseen

Jaoston hallitukset valitaan myös loppusyksystä. Valittava määrä riippuu jaostosta.

Jaoston hallitus on tärkeässä roolissa siinä, että kampuksella on toimiva tutorointi, laadukkaita tapahtumia sekä mahdollisuus puuttua epäkohtiin.

Jaostotoiminnasta on mahdollisuus saada 3 op.

Hae tutoriksi

Tutoreiden rekrytoinnin järjestää yleensä jaoston tutorvastaava, joka tiedottaa asiasta parhaaksi katsomallaan tavalla. Tutorvastaava järjestää tutoreille myös koulutuksen.

Tutorointi kestää yleensä yhden lukukauden, ja tutorina toimimisesta voi saada 2 op.

Voit toimia tutorina myös Diakiin saapuville vaihto-opiskelijoille, josta voi saada 2 op. Lisätietoja tästä linkistä.

Hae opiskelijaedustajaksi

Opiskelijaedustajia Diakin hallinnon toimielimiin (Diakin hallitus ja tutkintolautakunta) haetaan yleensä loppukeväästä. Tehtävä kestää yleensä vähintään vuoden, riippuen toimielimestä. Hausta tiedotetaan sähköpostitse.

Diakin hallituksessa toimimisesta voi saada 3 op, lautakunnasta 2 op.