O’Diakon edustajistovaalit 2022

O’Diakon edustajistovaalit 2022

Asetu ehdolle 11.10. mennessä ja äänestä 1.11.-9.11.2022! 

Mikä se edustajisto sitten on?

 • 12 O’Diakon ylintä päätösvaltaa käyttävää henkilöä, ja heidän varahenkilönsä. Pyritään valitsemaan vähintään yksi edustaja per vaalipiiri seuraavien kiintiöiden mukaan: Helsinki (ja Turku) 5, Oulu 2, Pieksämäki 1, Pori 3, DSS- tai Master’s Degree -koulutusohjelma 1.

 • Paikka, johon kuka tahansa O’Diakon jäsen voi hakea.

 • Päättää O’Diakon toimintasuunnitelmasta (mitä tehdään?), talousarviosta (mihin laitetaan rahaa?) sekä tärkeimmistä henkilövalinnoista (O’Diakon hallitus ja tärkeimmät opiskelijaedustajat).

Mitä siitä saa?

 • Järjestökokemusta (joidenkin työ- tai poliittinen ura on voinut saada alkunsa O’Diakon edustajistosta!)

 • 2 opintopistettä/vuosi vapaavalintaisiin opintoihin

 • Mahdollisuuden tavata ja keskustella muiden kampusten opiskelijoiden kanssa

 • Vain edustajiston jäsenille jaettavan haalarimerkin

Mitä se vaatii?

 • Osallistumista perehdytykseen marraskuun lopussa. Tieto ajankohdasta ilmoitetaan myöhemmin.

 • Osallistumista n. 3–6 kokoukseen vuoden 2023 aikana (etäosallistuminen on aina mahdollista)

 • Etäyhteyttä käyttävien osalta toimivan tietokoneen, nettiyhteyden ja laitteet, joilla voi kuulla kokousosallistujien puheen ja puhua itse

 • Joustavaa ja positiivista suhtautumista kahden kielen (suomi ja englanti) käyttöön kokouksissa ja muussa viestinnässä.

 • O’Diakon jäsenyyden: Jäsenmaksun on oltava maksettu ehdokasasettelun päättyessä. 

Mitä nyt?

 • Huolehdi, että jäsenyytesi on kunnossa yllä mainitulla tavalla.

 • Ilmoittaudu vaaleihin sähköisellä lomakkeella 11.10. kello 12:00 mennessä. Täytä tiedot mahdollisimman huolellisesti. Vaaliliittoja O’Diakon vaaleissa ei ole, joten kyseisen kohdan voi jättää tyhjäksi.

Mitä vaaleissa tapahtuu?

 • Vaaleissa äänioikeutettuja ovat kaikki opiskelijakunnan jäsenet, jotka ovat maksaneet jäsenmaksunsa viimeistään 21.10.2021.

 • Äänioikeutetut (O’Diakon jäsenet) saavat tiedon äänioikeudestaan 21.10.2021. Jos äänioikeutettu ei jostain syystä ole vaaliluettelossa, oikaisua voi pyytää 30.10.2021 mennessä sähköpostitse toiminnanjohtaja(at)odiako.fi

 • Äänioikeutetut äänestävät oman vaalipiirinsä (Helsinki ja Turku, Oulu, Pieksämäki, Pori, DSS/Master’s Degree) ehdokkaita. Äänestys tapahtuu sähköisesti.

 • Jos jostakin vaalipiiristä ei tule ehdokkaita, nämä paikat annetaan toisten vaalipiirien ehdokkaille. Huolehdithan siis oman vaalipiirisi äänen kuuluviin. 

Lisätietoa vaalien järjestämistä koskevista määräyksistä on saatavilla opiskelijakunnan säännöistä sekä vaaliohjesäännöstä.