O’Diakon edustajistovaalit 2021

O’Diakon edustajistovaalien tulos

 

O’Diakon edustajistovaalien ehdokasasettelu oli käynnissä 27.9.-21.10.2021. Ehdolle asettui 10 henkilöä. Koska ehdokkaita oli vähemmän kuin paikkoja, kaikki ehdokkaat valittiin ilman äänestystä. Valituiksi tulivat:

 

Joona Rostedt (Pori)

Aino Mörsky (Helsinki)

Teemu Holopainen (Helsinki)

Janita Kaipainen (Pori)

Minna Kosunen (Pori)

Susanna And (Helsinki)

Sani Salo (Pori)

Milo Rantala (Helsinki)

Ville Vesa (Pori)

Pauliina Jalola-Korhosaari (Helsinki)

 

Onnittelemme kaikkia valittuja ja kiitämme valmiudesta kantaa vastuuta yhteisestä opiskelijakunnastamme! 

 

O’Diakon jäsenillä on oikeus valittaa tästä päätöksestä 14 päivän kuluessa sen julkaisusta. Valitukset osoitetaan opiskelijakunnan toiminnanjohtajalle osoitteeseen toiminnanjohtaja(at)odiako.fi. Toiminnanjohtaja toimittaa valitukset keskusvaalilautakunnalle.

Alkuperäinen vaalikuulutus

Asetu ehdolle 21.10. mennessä ja äänestä 8.11.-15.11.2021! 

Mikä se edustajisto sitten on?

 • 12 O’Diakon ylintä päätösvaltaa käyttävää henkilöä, ja heidän varahenkilönsä. Pyritään valitsemaan vähintään yksi edustaja per vaalipiiri seuraavien kiintiöiden mukaan: Helsinki 5, Oulu 1, Pieksämäki 1, Pori 2, Turku 2 ja DSS- tai Master’s Degree -koulutusohjelma 1.

 • Paikka, johon kuka tahansa O’Diakon jäsen voi hakea.

 • Päättää O’Diakon toimintasuunnitelmasta (mitä tehdään?), talousarviosta (mihin laitetaan rahaa?) sekä tärkeimmistä henkilövalinnoista (O’Diakon hallitus ja tärkeimmät opiskelijaedustajat).

 

Mitä siitä saa?

 • Järjestökokemusta (joidenkin työ- tai poliittinen ura on voinut saada alkunsa O’Diakon edustajistosta!)

 • 2 opintopistettä/vuosi vapaavalintaisiin opintoihin

 • Mahdollisuuden tavata ja keskustella muiden kampusten opiskelijoiden kanssa

 • Vain edustajiston jäsenille jaettavan haalarimerkin

 

Mitä se vaatii?

 • Osallistumista perehdytykseen marraskuun lopussa. Tieto ajankohdasta ilmoitetaan myöhemmin.

 • Osallistumista 3–6 kokoukseen vuoden 2022 aikana Helsingissä tai etäyhteydellä

 • Etäyhteyttä käyttävien osalta toimivan tietokoneen, nettiyhteyden ja laitteet, joilla voi kuulla kokousosallistujien puheen ja puhua itse (etäyhteyttä käyttävät vastaavat itse laitteistonsa toimivuudesta).

 • Joustavaa ja positiivista suhtautumista kahden kielen (suomi ja englanti) käyttöön kokouksissa ja muussa viestinnässä.

 • O’Diakon jäsenyyden: Jäsenmaksun on oltava maksettu ehdokasasettelun päättyessä. 

 

Mitä nyt?

 • Huolehdi, että jäsenyytesi on kunnossa yllä mainitulla tavalla.

 • Ilmoittaudu vaaleihin sähköisellä lomakkeella 21.10. mennessä. Täytä tiedot mahdollisimman huolellisesti. Vaaliliittoja O’Diakon vaaleissa ei ole, joten kyseisen kohdan voi jättää tyhjäksi.

Mitä vaaleissa tapahtuu?

 • Vaaleissa äänioikeutettuja ovat kaikki opiskelijakunnan jäsenet, jotka ovat maksaneet jäsenmaksunsa viimeistään 25.10.2021.

 • Äänioikeutetut (O’Diakon jäsenet) saavat tiedon äänioikeudestaan 29.10.2021. Jos äänioikeutettu ei jostain syystä ole vaaliluettelossa, oikaisua voi pyytää 6.11.2021 mennessä sähköpostitse toiminnanjohtaja(at)odiako.fi

 • Äänioikeutetut äänestävät oman vaalipiirinsä (Helsinki, Oulu, Pieksämäki, Pori, Turku, DSS/Master’s Degree) ehdokkaita. Äänestys tapahtuu sähköisesti.

 • Jos jostakin vaalipiiristä ei tule ehdokkaita, nämä paikat annetaan toisten vaalipiirien ehdokkaille. Huolehdithan siis oman vaalipiirisi äänen kuuluviin. 

Lisätietoa vaalien järjestämistä koskevista määräyksistä on saatavilla opiskelijakunnan säännöistä sekä vaaliohjesäännöstä.