top of page

O’Diakon edustajistovaalit 2023

O’Diakon edustajistovaalien ehdokasasettelu on käynnissä 19.9.–10.10.20232. Ehdokaslistojen julkaisu tapahtuu 13.10.2023. Vaalipäivät ovat 31.10.–8.11.2023 välisenä aikana. Vaalitulos julkaistaan 8.11.2023 klo 14.00 alkaen. Huomioithan, että edustajitovaaleihin osallistumiseen tarvitset voimassa olevan Diakonia-ammattikorkeakoulun opiskelijakunta O'Diakon jäsenyyden. Jäsenyyden voit ostaa täältä: Kide.app

VAALIKUULUTS: https://docs.google.com/document/d/1aikaK1Mlhkb2W2ZCTH-QdhPUpUh1QZoWHJVVKPBVm7U/edit?usp=sharing  (You can read in English text here)

EHDOLLEASETTUMISLOMAKE: https://opku.lime-forms.se/forms/cgo0zYn4jptpXkMwt6fx

O’Diakon jäsenillä on oikeus valittaa tästä päätöksestä 14 päivän kuluessa sen julkaisusta. Valitukset osoitetaan opiskelijakunnan toiminnanjohtajalle osoitteeseen toiminnanjohtaja(at)odiako.fi. Toiminnanjohtaja toimittaa valitukset keskusvaalilautakunnalle.

Mikä se edustajisto sitten on?

 • O’Diakon ylintä päätösvaltaa käyttävää henkilöä, ja heidän varahenkilönsä.

 • Paikka, johon kuka tahansa O’Diakon jäsen voi hakea.

 • Päättää O’Diakon toimintasuunnitelmasta (mitä tehdään?), talousarviosta (mihin laitetaan rahaa?) sekä tärkeimmistä henkilövalinnoista (O’Diakon hallitus ja tärkeimmät opiskelijaedustajat).

Mitä siitä saa?

 • Järjestökokemusta (joidenkin työ- tai poliittinen ura on voinut saada alkunsa O’Diakon edustajistosta!)

 • 2 opintopistettä/vuosi vapaavalintaisiin opintoihin

 • Mahdollisuuden tavata ja keskustella muiden kampusten opiskelijoiden kanssa

 • Vain edustajiston jäsenille jaettavan haalarimerkin

Mitä se vaatii?

 • Osallistumista perehdytykseen marraskuun lopussa. Tieto ajankohdasta ilmoitetaan myöhemmin.

 • Osallistumista n. 3–6 kokoukseen vuoden 2023 aikana (etäosallistuminen on aina mahdollista)

 • Etäyhteyttä käyttävien osalta toimivan tietokoneen, nettiyhteyden ja laitteet, joilla voi kuulla kokousosallistujien puheen ja puhua itse

 • Joustavaa ja positiivista suhtautumista kahden kielen (suomi ja englanti) käyttöön kokouksissa ja muussa viestinnässä.

 • O’Diakon jäsenyyden: Jäsenmaksun on oltava maksettu ehdokasasettelun päättyessä. 

Mitä nyt?

 • Huolehdi, että jäsenyytesi on kunnossa yllä mainitulla tavalla.

 • Ilmoittaudu vaaleihin sähköisellä lomakkeella 10.10. kello 20:00 mennessä. Täytä tiedot mahdollisimman huolellisesti. Vaaliliittoja O’Diakon vaaleissa ei ole, joten kyseisen kohdan voi jättää tyhjäksi.

Mitä vaaleissa tapahtuu?

 • Vaaleissa äänioikeutettuja ovat kaikki opiskelijakunnan jäsenet, jotka ovat maksaneet jäsenmaksunsa viimeistään 10.10.

 • Äänioikeutetut (O’Diakon jäsenet) saavat tiedon äänioikeudestaan. Jos äänioikeutettu ei jostain syystä ole vaaliluettelossa, oikaisua voi pyytää seitsemänpäivän kuluessa sen julkaistamisesta sähköpostitse toiminnanjohtaja(at)odiako.fi

Lisätietoa vaalien järjestämistä koskevista määräyksistä on saatavilla opiskelijakunnan säännöistä sekä vaaliohjesäännöstä.

bottom of page