top of page

Kansainvälinen tutorointi

Kansainvälinen tutorointi

Helsingin kampuksella voit hakea tutoroimaan vaihto-opiskelijoita tai Suomeen saapuvia englanninkielisiä tutkinto-opiskelijoita (Vain DSS ja Nursing opiskelijat.)

Kansainvälinen tutor auttaa Suomeen saapuvaa vaihto-opiskelijaa tai kansainvälistä tutkinto-opiskelijaa käytännön asioissa, Diakiin ja opiskelijayhteisöön tutustumisessa sekä uuteen maahan sopeutumisessa. Tutorina toimiminen on arvokas kokemus niin sinulle kuin opiskelijalle. Se on opiskelijalle korvaamaton apu ja tutorille mahdollisuus saada kansainvälistä kokemusta ja tutustua erilaisiin kulttuureihin.

Kansainvälisenä tutorina toimimiseen ei tarvita mitään erityisosaamista: O'Diako järjestää tutoreille perehdytyksen ja kohtalaisella englannin osaamisella pääsee hyvään alkuun.

Tutoroinnista voi saada 2 opintopistettä vapaavalintaisiin opintoihin.
Katso ohjeet opintopisteiden hakemiseen tästä.

Vaihtari- ja kv-tutorin tärkeimmät tehtävät

  • ottaa yhteyttä opiskelijaan ennen tämän saapumista

  • mennä opiskelijaa vastaan lentokentälle / juna-asemalle / bussiasemalle

  • hakea avaimet ja saattaa opiskelijan asunnolleen

  • auttaa hankkimaan puhelinliittymän, matkakortin ja pankkitilin

  • auttaa tilaamaan suomalaisen opiskelijakortin

  • auttaa muissa maahantuloon ja Suomeen sopeutumiseen liittyvissä kysymyksissä

  • esitellä oppilaitosta, opiskelijapalveluja ja -etuja

  • olla tavoitettavissa kysymyksiä varten

Lisäksi on hyvä muistaa, ettei tutorointi ole ohi kun käytännön asiat on hoidettu, vaan sosiaalinen puoli on yhtä tärkeä. Tutustuta opiskelija muihin opiskelijoihin tai tehkää yhdessä jotain mukavaa myös vapaa-ajalla!

Lisätietoja:

O'Diakon tutoroinnista vastaava työntekijä​

Kaisu Ojala kaisu.ojala@odiako.fi

Hallituksen tutorvastaavat ja kansainvälisten asioiden vastaava

Rasmus Teperi (Helsinki) rasmus.teperi@odiako.fi

Roosa Timoniemi (Oulu) roosa.timoniemi@odiako.fi

Iita Ihalainen (DiakHub) iita.ihalainen@odiako.fi

Sara Rouvinen (Pori) sara.rouvinen@odiako.fi

bottom of page